Användarvillkor

Version: 1.4Publiserad: 23 september, 2022

SEKRETESSPOLICY

1. ALLMÄNT

Paf har som mål att erbjuda sina kunder säkra och socialt ansvarsfulla personligt anpassade penningspel som ger nöje och underhållning. För att kunna tillhandahålla speltjänsten www.paf.com och tillhörande produkter och tjänster (nedan kallat "Speltjänsten") behöver Paf behandla dina personuppgifter. Vi på Paf värnar om din personlig integritet och förbinder sig att skydda dina personuppgifter när du använder dig av och besöker Speltjänsten.

Denna Sekretesspolicy gäller när du använder Speltjänsten som spelkund hos Paf i enlighet med Pafs användarvillkor (nedan kallat "Avtalet") och/eller när du besöker Speltjänsten. Paf erbjuder dig möjligheter att, till en viss del, styra Pafs insamling, användning och spridning av dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna Sekretesspolicy, Cookie Policy och via de inställningar som finns på ditt spelkonto.

Det är viktigt att du tar del av och läser igenom denna Sekretesspolicy samt att du känner dig trygg med Pafs behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta Paf vid eventuella frågor.

Paf följer tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd, bland annat Dataskyddsförordningen, (EU) 2016/769.

1.1 Personuppgiftsansvarig

Paf (Ålands Penningautomatförening) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för alla personuppgifter som Paf samlar in och behandlar. Paf har även utsett ett dataskyddsombud inom PAF-koncernen.

Ålands Penningautomatförening
(Org. Nr. 0280695-6)

Lövdalsvägen 8
PB 241
AX- 22101 Mariehamn
Åland, Finland

E-post: info@paf.com
Tel. +358 20 7910 600

Dataskyddsombud
Lövdalsvägen 8
PB 241
AX-22101 Mariehamn
Åland, Finland

E-post: info@paf.com

2. ÄNDRINGAR

Speltjänsten som Paf tillhandahåller utvecklas ständigt och tillämpliga dataskyddslagar kan ändras vilket innebär att Paf kan komma att behöva uppdatera eller ändra denna Sekretesspolicy från en tid till annan utan något särskilt meddelande. Därför är det viktigt att du läser igenom denna Sekretesspolicy varje gång du besöker Speltjänsten. Längst upp på denna Sekretesspolicy anges datumet för när den senaste ändringen är gjord.

3. BARN

Paf tillämpar en strikt åldersgräns för att få använda Speltjänsten dels för att uppfylla legala krav på ålder, dels ur ett spelansvarshänseende. Personer som är under 18 år får därmed inte lämna några personuppgifter till Paf. 

4. UPPGIFTER SOM PAF SAMLAR IN

4.1 Uppgifter som du tillhandahåller Paf

4.1.1 Registrering

Paf samlar in de personuppgifter som du tillhandahåller Paf i samband med din registrering av spelkonto. För att spela på internet förutsätter det att du har ett registrerat spelkonto på Speltjänsten. I samband med din registrering av spelkonto behöver du ange bland annat ditt namn, personnummer, e-postadress och vilket land du är bosatt i.

4.1.2 Administration av Speltjänsten

Paf samlar även in personuppgifter som du tillhandahåller Paf i samband med administration av Speltjänsten, bland annat för att administrera utbetalningar till ditt bankkonto, e-plånbok eller annan betalningsmetod som du har registrerat hos Paf. Paf kan även begära att du ska verifiera din identitet.

Du kan även lämna uppgifter till Paf när du kontaktar Paf eller deltar i Pafs aktiviteter eller i övrigt lämnar uppgifter till Paf.

4.2 Uppgifter som Paf inhämtar från andra källor

Utöver de uppgifter som du själv lämnar till Paf kan Paf komma att samla in och/eller uppdatera personuppgifter via tredje parter, till exempel från olika myndigheter, offentliga register och övriga publika källor.

De uppgifter som Paf samlar in från tredje parter är:

 1. Identifieringsuppgifter såsom namn, personnummer och adressuppgifter från offentliga register för att säkerställa att Paf har korrekta uppgifter om dig.

 2. Inkomstuppgifter från skatteverket dels för att uppfylla Pafs skyldigheter i enlighet med tillämpliga lagar om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, och dels för att Paf ska kunna upptäcka och vidta åtgärder vid eventuella spelproblem.

 3. Uppgifter från spelleverantörer som tillhandahåller Paf med spel på Speltjänsten som indikerar om fusk, bedrägerier eller övriga överträdelser har förekommit mot Avtalet, spelreglerna eller tillämpliga lagar. Paf inhämtar även uppgifter som genererats av dig genom att spela de spel som tillhandahålls av spelleverantören vilket inkluderar bland annat segmenterad data samt profilerad data.

 4. Uppgifter som Paf enligt lag behöver granska, till exempel om du är en person i politiskt utsatt ställning enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Paf använder sig av underleverantörer som granskar sådana uppgifter.

 5. Paf använder sig av underleverantörer som erbjuder lösningar för upptäcka och förhindra bedrägerier, andra brott samt otillbörligt beteende mot Paf och dig som spelkund. Dessa företagstjänster innebär att de granskar enheter uppkopplade till internet för att utvärdera risknivån för bedrägerier och om det finns historik om bedrägligt beteende för att Paf ska kunna skydda sin verksamhet från personer som vill begå brott mot Paf eller dig som spelkund.

4.2.1 Användning av speltjänsten

Paf samlar även in uppgifter som har genererats genom din användning av Speltjänsten, inklusive transaktioner till och från ditt spelkonto. Det innebär att Paf lagrar och behandlar uppgifter om hur du använder Speltjänsten, till exempel vilka spel du spelar, vilka verktyg som du använder, vilka Club Paf arrangemang som du har deltagit i, överföring av penningmedel mellan ditt, externa betalningsförmedlares och Pafs bankkonton, och korrespondenser mellan dig och Paf.

5. ÄNDAMÅLEN MED PAFS BEHANDLING

Nedanför beskrivs Pafs ändamål, det vill säga syftet med behandlingen av dina personuppgifter och den rättsliga grunden för behandlingen.


Ändamål:
Registrering av spelkonto

Motivering:
Behandlingen är nödvändig för att du ska kunna öppna ett spelkonto hos Paf. Allt spel via internet förutsätter att du som spelkund registrerar ett spelkonto på Speltjänsten.

Legal grund:
Fullgörelse av rättsliga förpliktelser - Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en eller flera rättsliga förpliktelser som åvilar Paf. 

Fullgörelse av avtal - Insamling och behandling av personuppgifter är nödvändig för att Paf ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet mellan dig och Paf samt för att du och Paf ska kunna ingå i Avtalet.


Ändamål:
Administration av Speltjänsten och dina uppgifter

Motivering:
Behandlingen är nödvändig för att kunna administrera Speltjänsten, inklusive överföringar av penningmedel mellan ditt, externa betalningsförmedlares och Pafs bankkonton, förvaltning av kundmedel och administration av dina uppgifter.

Administration av Speltjänsten är även nödvändig för att upprätthålla kundrelationen mellan dig och Paf.

Legal grund:
Fullgörelse av avtal - Insamlingen och behandlingen är nödvändig för att Paf ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet mellan dig och Paf.


Ändamål:
Leverera en skräddarsydd och personligt anpassad Speltjänst

Motivering:
Behandlingen är nödvändig för att skapa personligt anpassat innehåll på Speltjänsten genom att att förse dig som spelkund bland annat relevanta spelrekommendationer, presentation av specifika erbjudanden och andra liknande åtgärder.

Legal grund:
Fullgörelse av avtal - Insamlingen och behandlingen är nödvändig för att Paf ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet mellan dig och Paf.


Ändamål:
Leverera och tillhandahålla en snabb och kvalitativ kundservice

Motivering:
Paf erbjuder kundservice via telefon, e-post och chatt. Paf använder informationen som du tillhandahåller för undersöka, svara på och lösa klagomål och problem med Speltjänsten, till exempel buggar eller utbetalning av vinster.

Paf spelar även in kundsamtal och övervakar tangenttryckningar i realtid vid chattkommunikation för att kvalitetssäkra Pafs kundservice, erbjuda en snabb kundservice och för utbildningssyfte för att kunna förbättra och utveckla Pafs kundtjänst..

Legal grund:
Fullgörelse av avtal - Insamlingen och behandlingen är nödvändig för att Paf ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet mellan dig och Paf.

Vid de fall du som inte är en spelkund kontaktar Pafs kundtjänst baseras behandlingen på ett berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose både Pafs och dina intressen av att hantera ditt ärende.


Ändamål:
Leverera och tillhandahålla chattjänster i samband med vissa spel

Motivering:
Behandlingen är nödvändig för att tillhandahålla chattfunktioner till dig för att du ska kunna kontakta både Paf och andra spelare i samband med vissa spel.

Behandlingen är även nödvändig för att säkerställa att innehållet och ditt uppförande i chattfunktionen är lämpligt vilket innebär att innehållet inte får vara anstötande, diskriminerande eller uppmuntra till brott.

Legal grund:
Fullgörelse av avtal - Behandlingen är nödvändig för att Paf ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet mellan dig och Paf.


Ändamål:
Förhindra missbruk av Speltjänsten och förhindra, förebygga och utreda brott mot Paf och/eller dig

Motivering:
Behandlingen är nödvändig för att förhindra och utreda eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser.

Behandlingen är även nödvändig för att förhindra och utreda trakasserier, försök till olovlig inloggning på ditt spelkonto eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller Avtalet mellan dig och Paf samt Pafs eller spelleverantörers spelregler.

Vidare är behandlingen nödvändig för att tillhandahålla en trygg och säker Speltjänst, förbättra och utveckla Pafs IT-miljö samt för att skydda dig och ditt spelkonto mot angrepp och intrång.

Legal grund:
Fullgörelse av avtal - Behandlingen är nödvändig för att Paf och du som spelkund ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet mellan dig och Paf.

Vid de fall behandlingen inte nödvändig för att fullgöra Avtalet mellan dig och Paf baseras behandlingen på ett berättigat intresse av att skydda, förhindra och motverka missbruk av Speltjänsten och förhindra och utreda brott mot Paf eller dig som spelkund.


Ändamål:
Spelansvar

 • Tillhandahålla socialt ansvarsfulla penningspel

 • Motverka, förebygga och förhindra problemspelande

 • Erbjuda kunder verktyg och tjänster som hjälper kunder att fatta informerade beslut om sitt spelande

Motivering:
Paf behandlar dina personuppgifter när du som spelkund använder dig av:

 • Pafs verktyg och tjänster för att kunna fatta informerade beslut om ditt spelande, såsom insättningsgränser, frysa spelkontot eller få påminnelser om hur länge du har spelat.

 • Pafs frågeformulär och/eller självtest för att få information om dina spelvanor.

Paf behandlar även dina uppgifter som har genererats genom din användning av Speltjänsten, genom bland annat profilering av ditt spelbeteende för att upptäcka, motverka och förhindra problemspelande.

Paf behandlar också dina personuppgifter för att kontrollera att du inte är registrerad i ett självavstängningsregister och för att tillmötesgå din begäran vid de fall du vill bli avstängd från Speltjänsten.

Paf förbehåller sig rätten att stänga av dig från Speltjänsten om ditt spelmönster starkt indikerar att du eventuellt har problem med ditt spelande och inte kan på egen hand återta kontrollen över ditt spelande eller inte vidtar de åtgärder som Paf rekommenderar.

Paf har implementerat en obligatorisk förlustgräns vilka samtliga spelkunder omfattas av. Behandlingen baseras på en automatiserad process vilket innebär att när en Spelkund har uppnått den årliga (per kalenderår) förlustgränsen kan Spelkunden inte längre lägga fler insatser förrän nästa kalenderår börjar eller när en vinst gör så att förlustbeloppet ändras. Här finns mer information om Pafs förlustgränser.

Om du väljer att nyttja Pafs spelförsäkring kommer Paf att behandla dina personuppgifter för att utreda om du är berättigad till försäkringen och för att kunna tillhandahålla försäkringen till dig.

Paf behandlar också anonymiserade uppgifter för att kunna bidra till forskning inom spelansvarsområdet.

Legal grund:
Fullgörelse av rättsliga förpliktelser - Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en eller flera rättsliga förpliktelser som åvilar Paf.

Samtycke - Vid de fall du som är spelkund, väljer att nyttja Pafs spelförsäkring eller väljer att besvara eller utföra Pafs frågeformulär eller självtest behöver Paf ditt samtycke för att kunna tillhandahålla dessa tjänster.

Vid de fall det inte föreligger en rättslig förpliktelse eller ett samtycke baseras behandlingen på ett tvingande berättigat intresse av att Paf är ett spelbolag som tar spelansvar på allvar för att förebygga, motverka och skydda dig mot osunda spelvanor och problemspelande.


Ändamål:
Administration av events och övriga arrangemang, kampanjer, tävlingar och turneringar inbegripet administration av resor och prisutdelningar

Motivering:
Du har möjlighet att delta i Pafs kampanjer, tävlingar, turningernar och events och övriga arrangemang anordnade av Paf och/eller Club Paf. För att du ska kunna delta i dessa arrangemang är det nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att administrera ditt deltagande.

Behandlingen är även nödvändig om du deltar i någon av Club Pafs resor samt behandlingen av din väns personuppgifter om du väljer att ta med en vän på resan. Du som spelkund kan bjuda med en vän på de flesta resor och övriga arrangemang som arrangeras av Club Paf.

Legal grund:
Fullgörelse av avtal - Behandlingen är nödvändig för att Paf ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt de villkor som är kopplade till tävlingen eller kampanjen.

Samtycke - Vid de fall fullgörelse av avtal inte kan tillämpas och Paf behandlar din väns personuppgifter för att administrera resan eller något annat arrangemang som din vän deltar i behöver Paf din väns samtycke för att behandla personuppgifterna.


Ändamål:
Marknadsföring av Speltjänsten och Club Paf

Motivering:
Paf behandlar personuppgifter för att kunna marknadsföra sina produkter och tjänster, kampanjer, inklusive Club Paf events.

Paf behandlar även personuppgifter genom profilering för att kunna erbjuda anpassade erbjudanden och marknadsföring till dig som spelkund. Du kan när som helst välja att inte få personliga erbjudanden som har tagits fram genom profilering genom att tacka nej till personliga erbjudande och marknadsföring på ditt spelkonto.

Du som spelkund kan även välja att inte få direktmarknadsföring eller endast få direktmarknadsföring genom vissa kommunikationskanaler genom de inställningar som finns på ditt spelkonto.

Observera att Paf inte riktar någon marknadsföring till personer som är bosatta i Finland med undantag för Åland.

Legal grund:
Berättigat intresse - Behandlingen baseras på ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra Paf och Speltjänsten inklusive olika arrangemang anordnat av eller sponsrat av Paf.


Ändamål:
Kommunikationer

Motivering:
Paf kommunicerar med dig genom olika kommunikationskanaler, till exempel via e-post, mobiltelefon, aviseringar på Speltjänsten, meddelanden till din inkorg på Speltjänsten och på andra liknande sätt. Meddelanden från Paf kan innehålla nyheter om Paf, tillgängligheten och säkerheten av Speltjänsten, påminnelser och marknadsföringsmeddelanden från Paf och Pafs affärspartners. Du kan ändra dina kommunikationsinställningar på ditt spelkonto när som helst. Observera att du inte kan välja bort tjänstemeddelanden från Paf vilket inkluderar kundunderrättelser, säkerhets- och juridiska meddelanden.

Paf ger dig även möjligheter att kommunicera med andra i samband med vissa spel, vänligen se ändamålet om "Leverera och tillhandahålla chattjänster i samband med vissa spel".

Legal grund:
Fullgörelse av avtal - Vissa kommunikationer är nödvändiga för att Paf ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet mellan dig och Paf, såsom att informera om säkerhet och legala angelägenheter.

Berättigat intresse - Vissa kommunikationer baseras på ett berättigat intresse av att kunna skicka information om Paf och marknadsföring om Pafs tjänster och produkter.


Ändamål:
Utveckla Speltjänsten och genomföra undersökningar samt utföra affärsanalyser och statistiska beräkningar.

Motivering:
Behandlingen är nödvändig för att utveckla och förbättra Speltjänsten och för att göra Speltjänsten användarvänlig för dig. För att kunna vidta förbättrings- och utvecklingsåtgärder analyserar Paf bland annat användningsmönster av Speltjänsten.

Legal grund:
Berättigat intresse - Behandlingen baseras på ett berättigat intresse av att kunna förbättra och utveckla verksamheten, inklusive Speltjänsten, samt intresset av att erbjuda en användarvänlig speltjänst till Pafs kunder.


Ändamål:
Fullgörelse av rättsliga förpliktelser som åvilar Paf

Motivering:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Pafs rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut. Paf har en skyldighet att bland annat följa tillämpliga lagar om tillhandahållande av spel, förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, bokföring samt tillämpliga licensvillkor.

Legal grund:
Fullgörelse av rättsliga förpliktelser - Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en eller flera rättsliga förpliktelser som åvilar Paf.


5.1 Behandling för andra ändamål

Huvudregeln är att dina personuppgifter endast behandlas för de angivna ändamålen för vilka dina personuppgifter samlades in. Dina personuppgifter kan dock komma att behandlas för andra ändamål förutsatt att dessa ändamål är förenliga med de ursprungliga ändamålen för vilka dina personuppgifter ursprungligen samlades in. Till exempel kan Paf komma att behandla dina personuppgifter för andra ändamål på grund av legala skäl.

6. LAGRINGSTID

Paf sparar inte dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för de angivna ändamålen. Generellt lagrar Paf dina personuppgifter i tre år efter att kundrelationen har avslutats. Syftet med detta är att kunna hjälpa dig om du kontaktar Paf och att enkelt kunna återuppta kundrelationen om du bestämmer dig för att börja spela hos Paf igen samt på grund av din rätt att få eventuella kvarvarande penningmedel på ditt spelkonto utbetalt till ditt bankkonto, e-plånbok eller annan betalningsmetod som du har registrerat hos Paf inom denna tidsram. Notera att lagkrav eller myndighets beslut kan förlänga denna tidsram. Därefter raderas uppgifterna eller anonymiseras, så att de inte längre kan kopplas till dig som person. Du kan dock begära att Paf ska anonymisera dina personuppgifter tidigare förutsatt att kundrelationen har avslutats och att Paf inte behöver personuppgifterna för att fullgöra sina rättsliga förpliktelser enligt lag.

Paf kan komma att lagra dina personuppgifter under kortare tid än tre år efter att kundrelationen har avslutats. Till exempel lagrar Paf dina personuppgifter vid de fall du har deltagit i Paf event eller övriga arrangemang, kampanjer, tävlingar eller turneringar, inbegripet resor och prisutdelningar till dess de är avslutade och uppföljningen av den aktuella tillställningen har färdigställts.

Specifikt för inspelade kundsamtal sparar Paf dessa inspelade samtal i 90 dagar.

Vid de fall du inte vill motta marknadsföring av Paf kommer Paf att upphöra behandlingen av dina personuppgifter för det specifika ändamålet. Notera dock att Paf behandlar uppgifterna för att säkerställa att du inte får någon marknadsföring. Detsamma gäller även vid de fall du återkallar till ditt samtycke.

Chattjänster i samband med vissa spel tillhandahålls av Pafs spelleverantörer och Paf har inte tillgång till de loggar som spelleverantören sparar. Paf får endast meddelande om du som spelkund har agerat olämpligt och inte följer de villkor som anges i Avtalet om chattjänster. Därmed lagrar Paf endast uppgifter som berör överträdelser av de villkor som berör chattjänsten.

Paf kan komma att lagra vissa av dina personuppgifter längre än tre år efter att kundrelationen har avslutats för att fullgöra sina rättsliga förpliktelser enligt lag, förordning och/eller licensvillkor. Till exempel har Paf en skyldighet att bevara vissa av dina personuppgifter i sex år från utgången av det år då räkenskapsperioden har upphört enligt tillämpliga lagar om bokföring och fem år från att kundrelationen avslutats i enlighet med tillämpliga lagar om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Paf behandlar då endast de delar av dina personuppgifter som behövs för dessa specifika ändamål.

Paf kan även komma att behandla dina personuppgifter längre än tre år efter att kundrelationen har avslutats om personuppgifterna ingår i en pågående rättsprocess.

7. AUTOMATISERAT INDIVIDUELLT BESLUTFATTANDE

För att Paf ska kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser som åvilar Paf, verifierar Paf en del av dina personuppgifter och fattar automatiska beslut utifrån dem. Dessa beslut omfattar bland annat rätten att använda Speltjänsten.

Paf tar även automatiska beslut i relation till spelansvar. Till dessa beslut hör bland annat rätten att blockera kunder som har uppnått förlustgränsen från att deponera ytterligare penningmedel till sitt spelkonto eller begränsa eller låsa spelkontot. Syftet med besluten är att motverka, förebygga och förhindra problemspelande samt identifiera spelproblem och medvetengöra kunderna om deras spelbeteende.

Paf kan också på automatisk väg avsluta kundrelationen eller låsa spelkontot för kunder baserat på kundens inaktivitet och sannolikheten att de inte använder Speltjänsten.

8. DELNING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

8.1 Yppande av personuppgifter

Paf behandlar dina personuppgifter strikt konfidentiellt och delger endast dina personuppgifter till tredje part endast i enlighet med denna Sekretesspolicy och till personer med behörighet att behandla personuppgifterna vilka har åtagit sig att iaktta konfidentialitet eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt. I övriga fall delger Paf dina personuppgifter till en tredje part endast om du har gett samtycke till sådan delgivning.

Paf kan komma att avslöja dina personuppgifter vid de fall Paf har en skyldighet enligt lag, förordning eller till följd av en begäran från en myndighet (polis, skatteverket eller andra myndigheter) att lämna ut uppgifterna. Paf kan även komma att avslöja dina uppgifter vid de fall Paf misstänker att brott har begåtts.

8.2 Personuppgiftsbiträden

För att kunna tillhandahålla delar av Speltjänsten använder Paf så kallade personuppgiftsbiträden, företag som behandlar personuppgifter för Pafs räkning i enlighet med Pafs angivna instruktioner. Paf använder sig av följande personuppgiftsbiträden:

 1. Spelleverantörer för att kunna tillhandahålla ett varierat utbud av spel.

 2. IT-företag som tillhandahåller IT-lösningar för nödvändig drift, teknisk support och underhåll av Speltjänsten och Pafs övriga verksamhet. Detta inkluderar tjänster såsom IT-infrastruktur, backup, loggning, övervakning, relationshantering och profilering, kommunikation, tjänsteförbättring inklusive profilering och personalisering, affärsanalys.

 3. Företag som tillhandahåller betalningslösningar såsom kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer.

 4. Företag som tillhandahåller tjänster för att motverka och upptäcka bedrägerier, övriga brott och/eller annat otillbörligt beteende.

 5. Företag som bedriver marknadsföring såsom medie- och reklambyråer samt affiliates.

Delning av personuppgifter till personuppgiftsbiträden sker endast för de ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Paf har samlat in personuppgifterna, till exempel för att kunna uppfylla Pafs åtagande enligt Avtalet.

Paf kontrollerar och säkerställer att varje personuppgiftsbiträde lämnar tillräckliga garantier avseende säkerhet, skydd och sekretess av personuppgifterna. Paf har skriftliga avtal med samtliga personuppgiftsbiträden som reglerar personuppgiftsbiträdes åtaganden där de bland annat åtar sig att följa Pafs skriftliga instruktioner, säkerhetskrav och de begränsningar och krav som gäller vid överföring av personuppgifter.

8.3 Inom koncernen

Dina personuppgifter kan, för de ändamål som beskrivs i denna Sekretesspolicy och i Avtalet, komma att överföras och behandlas inom PAF-koncernen, belägen inom EU. Delning av dina personuppgifter inom koncernen sker främst för att administrera dina personuppgifter och för att hantera olika ärenden som relaterar till Speltjänsten. 

Delning kan även ske om du spelar på någon speltjänst som tillhandahålls av något av Pafs dotterbolag vilka är licensinnehavare för den specifika speltjänsten, bland annat för att kunna vidta åtgärder inom spelansvar och åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

8.4 Övriga företag

Paf delar personuppgifter med andra företag som Paf har samarbete med men som inte agerar som ett personuppgiftsbiträde, det vill säga att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig. Det innebär att dessa företag självständigt bestämmer hur personuppgifterna ska behandlas. Paf delar personuppgifter till följande företag som självständigt ansvarar för personuppgifterna:

 1. Företag som tillhandahåller betalningslösningar såsom kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer.

 2. Företag som tillhandahåller bokningstjänster av resor, flygbolag, hotell och liknande företag för att till exempel kunna ordna Club Paf resor.

 3. Företag som levererar priser till dig som har vunnit pris genom att delta i något av Pafs aktiviteter.

 4. Vissa spelleverantörer som tillhandahåller spel på Speltjänsten.

 5. Försäkringsbolag som tillhandahåller spelförsäkringen.

 6. Forskningsinstitut. Paf överför anonymiserade uppgifter till forskningsinstitut för att kunna bidra till forskningen inom spelansvarsområdet.

Vid de fall dina personuppgifter delas med ett företag som självständigt behandlar dina personuppgifter gäller det företagets Sekretesspolicy och personuppgiftshantering.

För ytterligare information om de företag som självständigt behandlar dina personuppgifter kan du finna mera information här eller kontakta Paf.

8.5 Överföring av personuppgifter

Paf eftersträvar alltid att dina personuppgifter så långt det är möjligt ska behandlas inom den Europeiska Unionen (EU) och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Vid de fall det är nödvändigt att överföra personuppgifter utanför EU/EES, till exempel vid delning av personuppgifter till ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv befinner sig eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar personuppgifter i ett land utanför EU/EES, har Paf vidtagit de nödvändiga och rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Vid överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES garanteras skyddsnivån av antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller tillämpning av  EU:s standardavtalsklausuler. Andra lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet och tillämpning av internt bindande företagsbestämmelser. I de fall Paf överför personuppgifter utanför EU/EES stöds behandlingen primärt på EU:s standardavtalsklausuler.

9. DINA RÄTTIGHETER

9.1 Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, det vill säga ett registerutdrag över vilka personuppgifter som Paf behandlar om dig förutsatt att uppgifterna inte inverkar menligt på andras rättigheter och friheter eller det är förbjudet att ge tillgång till personuppgifterna på grund av lagkrav, till exempel lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Notera att vid de fall Paf mottar en begäran om tillgång till uppgifter kan Paf begära att få ytterligare information av dig som begär tillgång till dina personuppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av begäran och att information lämnas ut till rätt person.

9.2 Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som berör dig rättade samt inom ramen för det angivna ändamålet rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du som spelkund kan själv uppdatera dina kontaktuppgifter via ditt spelkonto. Övriga uppgifter som eventuellt behöver korrigeras eller kompletteras hanteras genom att du kontaktar Paf.

9.3 Rätt till att bli bortglömd

Du har rätt att begära att Paf raderar eller tar bort alla eller vissa personuppgifter, till exempel om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas.

Observera att Paf kan neka din begäran om radering eller borttagande av dina personuppgifter vid de fall behandlingen utförs på på grund av legala skyldigheter som Paf omfattas av, till exempel bokföringslagen eller lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Paf kan även neka din begäran om radering och borttagning av dina personuppgifter om Paf har ett tvingande berättigande skäl för behandlingen eller om det är nödvändigt för Paf att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

9.4 Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att i viss mån begära att Pafs behandling av dina personuppgifter begränsas, till exempel om du bestrider att dina personuppgifter är korrekta eller att behandlingen är olaglig men du vill inte att personuppgifterna ska raderas. Behandlingen av dina personuppgifter kan även begränsas för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk samt vid de fall behandlingen baseras på ett berättigat intresse i den utsträckning det krävs för utröna om Paf har ett tvingande berättigat intresse som väger tyngre än dina berättigande skäl.

Notera att Paf har rätt att under begränsad behandling av dina personuppgifter lagra personuppgifterna och behandla sådana personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att kunna skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter. Paf kan även behandla sådana uppgifter vid de fall du har lämnat ditt samtycke eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

9.5 Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling, till exempel Pafs behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och behandling som stödjer sig på ett berättigat intresse.

9.5.1 Direktmarknadsföring

Du kan när som helst invända mot behandling som avser direktmarknadsföring, inbegripet profilering (analyser av insamlade personuppgifter) i den utsträckning som profileringen har ett samband med sådan direktmarknadsföring.

Du som spelkund kan själv välja vilka kommunikationskanaler som Paf kan använda för att skicka marknadsföring till dig genom de inställningar som finns på ditt spelkonto. I de fall du inte vill ha någon marknadsföring skickad till dig kommer Paf att sluta skicka marknadsföring till dig och upphöra med sådan behandling av dina personuppgifter.

9.5.2 Berättigat intresse

Vid de fall Paf stödjer sin behandling på ett berättigat intresse kan du invända mot sådan behandling.

Notera dock att Paf kan fortsätta behandlingen om Paf har ett tvingande berättigande skäl för att behandla personuppgifterna. Det vill säga att Pafs intressen väger tyngre än dina intressen. I annat fall kan Paf endast behandla dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

9.6 Rätt till dataportabilitet

Om Pafs behandling av dina personuppgifter grundar sig på antingen ditt samtycke eller fullgörelse av avtal mellan dig och Paf och att personuppgifterna är tillhandahållna av dig samt att behandlingen sker automatiserat har du rätt att begära att få dina uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet).

9.7 Återkallelse av samtycke

Vid de fall Paf grundar sin behandling av dina personuppgifter på ditt samtycke kan du när som helst, utan några kostnader återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta Pafs kundtjänst.

Notera att återkallandet av samtycket inte påverkar lagligheten av den behandling som har skett innan samtycket återkallas.

9.8 Rätt att inge klagomål

Om du anser att Pafs behandling av dina personuppgifter inte uppfyller tillämpliga lagar om dataskydd kan du vända dig till och lämna in ett klagomål till finska dataombudsmannen.

10. COOKIES

Paf använder sig av så kallade cookies. Cookies är små textfiler som sparas på din enhet (t ex din dator, mobil eller surfplatta) när du besöker Speltjänsten.

För mer information om cookies och Pafs användning av cookies samt vilka kategorier av cookies som används, vänligen läs Pafs policy om cookies.

11. SÄKERHET

Paf har vidtagit alla nödvändiga och tillämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillåtna förfaranden såsom olovlig eller obehörig behandling vilket inkuderar tillgrepp, utplånande, ändring, utlämning och överföring av personuppgifter. Till dessa åtgärder hör bland annat största möjliga inskränkning av den personkrets som har behörighet till personuppgifterna och begränsning av de behörigas möjligheter att utföra ändringar, samt tekniska hinder mot intrång som innefattar bland annat kryptering under överföring och lagring, brandväggar, höga krav på lösenord, samt larmfunktioner med rapportering vid försök till otillåtet intrång. Pseudonymisering används i största möjliga utsträckning under vår bearbetning, för att ytterligare skydda din integritet. Paf är dessutom certifierade enligt ISO 27001.