Logga in

Poker regler – så här funkar det

Texas Hold'em, Texas, TNL eller bara Hold'em – kärt barn har många namn. Det sägs att det tar tio minuter att lära sig spela Texas Hold’em, men en hel livstid att behärska det.

The Cadillac of Poker är ett annat smeknamn… här lär du dig allt du behöver veta för att komma igång med kortspelet som alla pratar om.

Spelar du hemma vid köksbordet, så turas spelarna om att ge. Spelar du på ett casino eller online på Pafs digitala pokerbord så har man i stället en dedikerad dealer som delar ut korten och samlar in insatserna och så vidare. I det senare fallet har man en dealerknapp som representerar vem av spelarna som är i dealerposition, dvs som får sina hålkort sist. Dealerknappen flyttas ett steg åt vänster efter varje avslutad hand. På så sätt blir spelet rättvist, då dealerknappen bestämmer vem som agerar först och sist i varje satsningsrunda.

Innan man börjar dela ut korten måste alltid två spelare göra obligatoriska insatser. Dessa kallas ”blinds”, eller ”mörkar” på svenska. Spelaren närmast till vänster om dealerknappen kallas för ”lilla mörken” (”small blind") och spelaren ytterligare ett steg till vänster är ”stora mörken” (”big blind"). Small blind är normalt hälften av big blind, men undantag finns, mest av praktiska skäl, exempelvis kanske man vill spela med blindar på 2 kr och 5 kr, i stället för att blanda in 50-öringar.

Spelar man online, eller om man spelar pokertävlingar, så är praxis att endast två personer betalar mörkarna, medan om man spelar live cashgame så är det inte ovanligt att man kommer överens om att tillåta fler frivilliga mörka insatser så kallade live straddles. Dessa följer då dubblingsformatet, exempelvis lilla mörken 5 kr, stora mörken 10 kr, live straddle 20 kr, live straddle 40 kr etc.

Den stora mörken är alltid det beloppet som sedan bestämmer hur stor minsta möjliga öppningssatsningen är i samtliga satsningsrundor. Om man exempelvis spelar med mörkarna 10 och 20 kr så är minisatsningen 20 kr vid varje satsningsrunda.

Första satsningsrundan

Dealern delar ut korten, med start på small blind (det vill säga till vänster om dealerknappen). Varje spelare får två kort, ett i taget. Därefter börjar spelaren till vänster om den högsta blinden (vänster om big blind om ingen frivilligt lagt ännu en mörk insats) spelet genom att bestämma sig om vederbörande vill lägga sig (kasta sina kort), syna (matcha big blind) eller höja insatserna. Denna position kallas för övrigt ”Under The Gun” (UTG). Turen går sedan medsols runt bordet och spelarna har möjligheten att lägga sig, syna aktuell insats eller höja. När alla spelare endera har lagt sig eller lagt in lika mycket i potten, så är första satsningsrundan klar.

Floppen och andra satsningsrundan

Om fler än en spelare är kvar i handen efter denna runda så lägger dealern ut den så kallade floppen, det vill säga tre av de totalt fem korten som är gemensamma för samtliga spelare. De gemensamma korten läggs ut öppet, mitt på bordet. Spelar man live så ska dealern alltid ”bränna” ett kort, det vill säga lägga det åt sidan, innan de tre gemensamma korten läggs ut. Detta görs alltid live ifall det finns någon skada på det översta kortet, men det fyller ingen funktion vid nätspel.

Nu börjar nästa satsningsrunda med spelaren närmast till vänster om dealern av de som är kvar i handen. Spelet går till på samma sätt som vid första satsningsrundan – spelarna avgör i tur och ordning om de vill lägga sig (kasta sina kort och avstå att försöka vinna potten), syna eventuella höjningar, eller höja själv.

Turn och tredje satsningsrundan

När andra satsningsrundan är klar, så lägger dealern upp det fjärde gemensamma kortet på bordet, kallat ”turn”. Ännu en ny satsningsrunda följer på samma sätt som tidigare.

River och fjärde satsningsrundan

När tredje satsningsrundan är klar så lägger dealern upp det femte och sista gemensamma kortet på bordet, kallat ”river”. En avslutande fjärde satsningsrunda följer på samma sätt som tidigare.

Det finns två sätt att vinna en pokerhand – endera är du den enda spelaren som kvarstår i handen genom att du med dina satsningar i de fyra insatsrundorna “övertygat” dina motspelare att du har den bästa handen (du vinner potten “osynad”), eller så kvarstår minst två spelare i potten när sista satsningsrundan är klar och i så fall är det dags för “visning”. I så fall vinner den spelare som av de fem gemensamma korten på bordet och de två egna korten på handen kan kombinera den bästa femkortshanden enligt pokerhändernas inbördes ranking.

Six Plus Hold’em

Six Plus Hold’em är en variant av Texas Hold’em som använder en reducerad kortlek. Istället för den vanliga kortleken med 52 kort, så är alla kort med värde 2,3,4,5 ( 4 tvåor, 4 treor, 4 fyror och 4 femmor) borttagna från kortleken, och det innebär en kortlek med 36 kort, med 6 som lägsta kort och Ess som det högsta. Six Plus Hold’em följer samma spellogik och satsningsmönster som klassiska Texas Hold’em. Enda undantaget är hur stark handen är.
Essen kan fortfarande användas till hög stege (AKQJT) och låg stege (också kallad hjulet). Detta innebär att i Six Plus Hold’em så är handen A6789 samma som A2345 handen i den klassiska Texas Hold’em, som är den lägsta stegen i båda spelen.

Six Plus Hold’em har en liten annorlunda hand ranking än den klassiska Texas Hold’em. De två ändringarna är att Triss nu slår Stege, och Färg slår Kåk. Detta är infört för att kompensera för dom ändrade sannolikheterna att träffa, p.g.a av den reducerade leken jämfört med klassiska Hold’em spelet med 52 kort.

Regler för Omaha

Vi vill avslutningsvis kort förklara ett annat populärt pokerspels regler.

Omaha Hold’em fungerar på samma sätt som Texas Hold’em, men med en mycket viktig skillnad. I Texas får du två egna kort och fem gemensamma, och du ska bilda en femkortshand med hjälp av dessa totalt sju kort – du kan använda två kort från handen och tre från bordet, ett kort från handen och fyra kort av de gemensamma på bordet, eller till och med i undantagsfall använda alla fem korten på bordet och inget från handen.

I Omaha däremot så får du fyra egna privata kort, och fem gemensamma kort på bordet. Du måste använda exakt två kort från handen och exakt tre kort från bordet.

spaderess, hjärteress,  ruteress och hjärter åtta

Exempelvis, om du har spaderess, hjärteress, ruteress och hjärter åtta på handen

spader 10, spader 9,  spader 7, ruter 6 och spader 6

och de fem gemensamma korten är spader 10, spader 9, spader 7, ruter 6 och spader 6, vad har du för hand? Testa dig själv!

Svaret är att du har inte färg – du kan nämligen inte använda spader ess från handen och fyra spaderkort från bordet. På samma sätt har du inte heller stege, för du kan inte bara spela åttan från handen och T976 från bordet. Du har inte heller kåk, eftersom du inte kan spela AAA från handen och 66 från bordet, utan din slutgiltiga hand är att du använder AA från handen och T66 från bordet för ett tvåpar – knappast en vinnande hand.

5 Card Omaha

Skillnaden mellan vanlig Omaha och Femkorts Omaha är helt enkelt att du får ett femte kort på handen. I övrigt är reglerna exakt de samma - du ska bilda den bästa pokerhanden genom att använda exakt två kort av dina fem privata kort, och exakt tre kort från de gemensamma på bordet.

Spela eller ladda ner klienten Paf Poker.

Förbjudna hjälpmedel och tjänster

Det är förbjudet att använda programvaror som ger en spelare råd om hur en hand ska spelas, eller automatiserar (delar av) spelandet (exempelvis Shanky Bot och Preflop Autofolder), program som hjälper spelaren att välja bord/motståndare (exempelvis Magic Seat och one007) eller program som samlar handhistorik på spelare som man inte spelar mot, så kallad datamining (exempelvis Smarthand och statname).

Vidare är det förbjudet att använda program som utför avancerade equity-beräkningar (exempelvis Piosolver och ICMIZER) eller program eller referensmaterial som gör liknande beräkningar eller refererar till gjorda beräkningar (exempelvis Equilab och AssassinatorHUD).

För din, och alla andra spelare på pokernätverkets säkerhet, så scannar iPokernätverket spelarnas datorer efter dessa förbjudna hjälpmedel och programvaror när pokerprogramvaran körs. Ingen annan data på spelarnas dator kan läsas. Om en spelare anses ha använt någon av dessa förbjudna programvaror så kommer pokerkontot att låsas permanent, och spelarnas pengar kan komma att konfiskeras för att ersätta drabbade motståndare.

Poker regler – så här funkar det