Meny

AnvändarvillkorSpade Poker Nätverkspolicy

Policy för användning av flera konton (MAP)

Ongame Network tillåter spelare att registrera konton hos flera nätverksoperatörer, men har som policy att en enskild spelare endast får anmäla sig till och spela i en enskild turnering eller cash game från ett av dessa konton.

Spelare som deltar i en turnering från flera spelkonton bryter mot denna kontopolicy (MAP) och kommer att drabbas av följande påföljder:

 1. Spelaren diskvalificeras från pågående turnering om överträdelsen upptäcks i realtid.
 2. Alla pengar på spelarens samtliga spelkonton hos Ongame Network-operatörer beslagtas och spelarens konton stängs.
 3. Spelaren avstängs för all framtid från spel på Ongame Network.

När dessa spelare väl upptäckts beslagtas deras pengar och stängs deras konton.

Ongame Network har, efter eget gottfinnande, rätt att hålla inne turneringsutbetalningar (fördelning av prispengar till vinnarna) i upp till 14 dagar om en utredning krävs (även om vi försöker slutföra alla utredningar inom 72 timmar). Utredningen baserar sig på automatiska processer och manuella kontroller som genomförs av särskilda support- och säkerhetsteam både under och efter turneringarna.

Om man i en utredning kunnat konstatera att en spelare bryter mot eller har brutit mot MAP-policyn kan alla konton som misstänkts vara inblandade spärras så länge utredningen pågår. Detta betyder att spelaren varken kan logga in eller spela och inte heller ta ut eller överföra pengar. Vi är införstådd i, och beklagar, att även oskyldiga användare kan drabbas av denna process.

Skulle det i förbindelse med en utredning bli nödvändigt att hålla inne turneringsutbetalningar i avvaktan på fördelning mellan vinnarna, kommer Ongame Network att göra sitt bästa för att informera alla berörda spelare snarast efter att turneringen avslutats.

Ongame Network har som policy att inte sprida resultatet av sina utredningar. Om det bedöms som lämpligt offentliggörs dock både resultat och vidtagna åtgärder via Ongame Network-operatörernas webbsidor. Om vinsterna måste omfördelas lämnas information om detta direkt till spelarna.

Ongame Network vet att det är oerhört viktigt att kunna tillhandahålla säkra spel till alla våra spelare och garantera att alla våra spelrum är rättvisa. Vi gör vårt yttersta för att eliminera orättvisa fördelar och undanröja tänkbara fördelar som kan uppstå genom användning av flera konton i samband med registrering till en turnering.

Vi vill också göra er uppmärksamma på att fusk av varje slag absolut inte tolereras.

Återbetalningspolicy för samspel i turneringar

Denna återbetalningspolicy är en bilaga till Pafs Allmänna användarvillkor och Ongame Networks policy för användning av flera konton (MAP). Därmed kan den inte betraktas som en fristående bestämmelse och inte gälla framför dessa dokument i händelse av motstridande bestämmelser. Läs båda dokumenten här ovan innan du fortsätter.

Denna återbetalningspolicy täcker Pafs konton och endast Pafs konton. Konton hos andra operatörer inom nätverket kan inte nyttja den.

Denna återbetalningspolicy beskriver detaljerat de ersättningsregler som träder i kraft i händelse av att samspel under en turnering bekräftas. De straffåtgärder som används mot samspelare regleras – vilket redan nämnts - genom vår policy för användning av flera konton (MAP).

Denna återbetalningspolicy har utarbetats för att säkra en rättvis behandling i händelse av att fusk upptäcks i en turnering. Alla beslut fattas av Paf och kan inte upphävas. Utförlig information om våra utredningar - och utredningar som utförs av Ongame Networks säkerhetsteam – offentliggörs efter utredarens eget gottfinnande.

Denna återbetalningspolicy omfattar tre separata typer av turneringssamspel: checkdowns, chip dumping och co-op spel (spel från flera konton).

Checkdown

Checkdown kan förekomma när två eller flera spelare synar en all-in spelare. På Paf.com strider det mot spelregler och pokeretik att uttryckligen komma överens om ett sådant handlande.

Likaså strider det mot reglerna att föreslå ett sådant agerande. Enbart ett förslag kan dock inte jämställas med samspelande.

Spelare som befunnits skyldiga till att muntligen ha kommit överens om att inte spela mot varandra i en hand med ett tydligt syfte att maximera chanserna att eliminera en tredje spelare tilldelas en varning. Ett upprepat agerande kan innebära att spelarens prispengar beslagtas.

Chip dumping

Chip dumping i en turnering definieras som en situation där en spelare medvetet förlorar marker till en annan spelare med enda avsikt att öka deras gemensamma chanser att vinna prispengar. Chip dumping leder till att samtliga berörda konton stängs för all framtid och att det totala värdet av prispengarna beslagtas.

Co-op spel (spel från flera konton)

Co-op spel definieras som situationer där en eller flera spelare deltar i en turnering (schemalagd eller sit & go) med två eller flera konton och delar, eller försöker att dela, information om händer eller spelare sinsemellan. Att dela information inkluderar att spela konton från samma dator, använda meddelandetjänster online eller varje annan form av kommunikation offline eller online.

Alla Co-op konton stängs för all framtid och spelarna riskerar, baserat på MAP-policyn, att deras prispengar och totala bankrulle beslagtas. Vid varje fall av samspel med flera konton initieras även en fullständig undersökning av samtliga konton som står i samband med varandra. De enskilda spelare som står bakom dessa konton är inte längre, under några som helst omständigheter, välkomna att spela på Paf.com.


Policy avseende förbjudna program

Bakgrund och syfte

Vi är medvetna om att våra användare vill bli bättre pokerspelare för att kunna göra bättre ifrån sig vid pokerbordet. Det finns ett antal tekniska verktyg som kan användas för att uppnå detta mål. Enligt vår uppfattning är inte alla verktyg som förekommer förenliga med "fair play". Syftet med vår policy är att särskilja godtagbara prestationshöjande tekniska verktyg från verktyg som är förbjudna på Paf.

Först och främst vill vi poängtera att det är övning och erfarenhet som är den bästa vägen att gå för att utveckla ett bättre spel. Detta är något vi förespråkar samtidigt som vi rekommenderar spelare som vill förbättra sig att läsa lämpliga och bra böcker.

Vi är också medvetna om att det finns många programverktyg som sägs kunna hjälpa spelare att förbättra spelet. Efter att ha rådgjort med flera av våra spelare, däribland professionella pokerspelare och branschens främsta pokerexperter, har vi beslutat att dela upp dessa program i två kategorier: 1) tillåtna programverktyg som ger spelaren en rättvis fördel; och 2) förbjudna programverktyg som ger spelaren en orättvis fördel.

Vi vill både varna för och lova våra spelare att vi har en strikt policy när det gäller användning av förbjudna program. Vi har en gällande nolltoleranspolicy mot användning av pokerbots, kollusion och andra former av fusk.

Vi vill att våra spel ska vara rättvisa för alla och vidtar därför nödvändiga åtgärder för att säkerställa detta. Av den anledningen förbehåller vi oss rätten att när som helst och enligt eget gottfinnande ändra vår policy.

Pokerbots

Vi tror att spelare som använder automatiska pokerbot-program, som är avsedda att fatta beslut och agera på spelarnas vägnar i samband med spel, fuskar. Alla spelare måste kunna känna sig bekväma och säkra över att vara tekniskt likvärdiga i våra kortrum. För att säkerställa detta har vi förbjudit användningen av sådana program.

Vi vill tydliggöra att spelare är förbjudna att använda sådana program, eller att tillåta att sådana program används, när de är inloggade på sina konton. Detta förbud omfattar alla spel, turneringar liksom ringspel, i alla valutor, både riktiga pengar och låtsaspengar.

Endast människor tillåts spela på vår webbsida. Det är förbjudet att använda program, processer, applikationer med artificiell intelligens och alla andra former av mjukvara och hårdvara - inklusive pokerbots och auto-folders - för att fatta beslut eller agera i spel på vår webbplats, oavsett om dessa arbetar självständigt eller under uppsikt av en person.

Rättvis och orättvis fördel

Genom att analysera handhistorik kan en spelare lära sig mönster, styrka och svagheter i sitt spel (och motståndarnas spel) och fastställa förbättringsområden. Vi tillhandahåller omfattande statistik över handhistorik, men är medvetna om att vissa spelare vill ha mer detaljerade uppgifter än så.

Program som samlar handhistorik för att profilera en spelares egna spel och/eller motståndarnas spel vid samma pokerbord är tillåtna.

PokerTracker och Texas Calculatem är exempel på program som ger detaljerad statistisk analys av handhistorik med fördelaktig översikt. Utöver den personliga spelanalysen sammanställer och profilerar dessa program även motståndarnas spel. Detta påminner om vår egen funktion "Spelarnoteringar" som spelarna kan använda efter varje hand för att sammanställa sina egna motspelarprofiler. Dessa program är därför tillåtna.

Omvänt är program som använder statistik som insamlats av andra än spelaren själv under vanligt rättvis spel inte tillåtna. Program som delar data är inte tillåtna. Därutöver tillåter vi inte att spelare samspelar, delar information om hålkort eller bildar lag gentemot andra spelare. Vi förbjuder även användning av varje programvara som gör det möjligt att dela sådan information eller spelarprofiler.

PokerEdge och CardAnalyzer är exempel på program som samlar spelarprofiler i en databas och sedan säljer åtkomsträttigheter till dessa system. Dessa program gör det möjligt för spelare att få tillgång till profilinformation om spelare som de aldrig spelat mot, vilket enligt vår uppfattning ger en orättvis fördel. Dessa program är därför förbjudna.

Exempel på godkända program

Godkända är, utan begränsning, följande program:

 • GameTime+
 • PokerAce Heads Up
 • PokerOffice
 • PokerTracker
 • PokerWeapon
 • Texas Calculatem

Exempel på förbjudna program

Förbjudna är, utan begränsning, följande program:

 • PokerEdge
 • PokerProphecy
 • PokiBot
 • StarSpy
 • WinHoldem

Övervakning och sanktioner

Vi använder för närvarande avancerade processer för att upptäcka och förhindra användning av förbjudna program. Denna teknologi är en vidareutveckling av vårt säkerhetssystem mot kollusion och är helt integrerat på flera nivåer i vår kund- och serverstruktur.

Det ligger i vårt gemensamma intresse att garantera spelsäkerhet och spelintegritet, vilket är en del av den säkerhet vi erbjuder alla våra spelare.

Vi förbehåller oss rätten att stänga konton, beslagta tillgångar och utesluta spelare från spel på Paf om de använder förbjudna program eller fuskar.

Mer information

Om du funderar på att använda ett program som inte finns med på listan ber vi dig kontakta vår kundtjänst via e-post och lämna information om programmet, dess namn och en URL där vi kan hitta det. Efter granskning fattar vi beslut om programmet ska tillåtas eller ej.