Menu

KäyttäjäehdotSpade Pokerin säännöt

MAP - Usean Pelitilin Käyttö

Ongame Network hyväksyy pelaajan avaavan useita tilejä eri peliyhtiöiden sivuilla, mutta pitää toimintaperiaatteenaan ettei pelaaja saa ilmoittautua yksittäiseen turnaukseen tai rahapeliin useammasta useammasta, kuin yhdestä näistä.

Pelaajat, jotka osallistuvat turnaukseen usealta pelitililtä, syyllistyvät automaattisesti useaan pelitiliin liittyvien toimintaperiaateiden rikkomiseen, johtaen näihin seurauksiin:

 1. Heidät hylätään turnauksesta, mikäli rikos huomataan heti.
 2. Kaikki Ongame Network-pelitileillä olevat rahat takavarikoidaan, ja tilit suljetaan.
 3. Pelaajat kielletään pysyvästi kaikelta pelaamiselta Ongame Network-palvelimella.

Kun nämä kielletyt pelaajat jäävät kiinni, takavarikoidaan heidän rahat ja heidän tilinsä suljetaan.

Ongame Network voit tarvittaessa pidättää turnausten voittomaksut (voittorahojen jakamisen) omin päätöksin 14 päivään asti jos tutkimus vaaditaan (kuitenkin pyrimme päättämään kaikki tutkimukset 72 tunnin sisällä). Tutkimukset koostuvat automaattisista toiminnoista sekä tuki- ja turvallisuusryhmän erillisestä valvonnasta, sekä turnasta ennen että sen jälkeen.

Jos tutkimuksessa todetaan, että useaan pelitiliin liittyviä toimintaperiaateita vastaan ollaan rikkoneet, voidaan kaikki epäillyt tilit jäädyttää tutkimuksen ajaksi. Tämä tarkoittaa, että pelaajat eivät silloin voi kirjautua tililleen eikä käyttää sitä pelaamiseen, eikä rahan nostamiseen tai siirtoon. Tiedämme että nämä toimenpiteet aiheuttavat epäkohtia myös syyttömille, mutta ovat tarpeen vakavassa tilanteessa. Kiitämme sinua ymmärryksestä.

Jos tutkimuksen seurauksena on välttämätön pidättää turnauksen voittomaksuja, pyrkii Ongame Network tiedottamaan kaikkia osapuolia tästä mahdollisimman nopeasti turnauksen päätyttyä.

Ongame Network pitää toimintaperiaatteenaan olla jakamasta tutkimuksen tuloksia. Kuitenkin, mikäli tämä on asianmukaista, julkaisemme sekä tulokset että toimenpiteet Ongame Networkin operaattorin nettisivun kautta. Jos tulee tarpeen jakaa rahat uudelleen pelaajien kesken, ilmoitetaan tästä välittömästi.

Ongame Network ovat tietoisena siitä, että turvallisen pelaamisen välittäminen on erittäin tärkeää ja, että pelit huoneessamme ovat reiluja. Sivu tekee kaikkensa poistaakseen kaikki epäreilut edut sekä estämään kaikki usean pelitilin käyttämisen johtuvat yliotteet, turnaukseen ilmoittautuessa.

Haluamme myös tiedoittaa pelaajiamme siitä, ettei sivulla tulla hyväksymään minkään laista huijausta.

Hyvitykset Kielletyn Yhteispelin Sattuessa Turnauksessa

Nämä Toimintaperiaatteet Hyvitykselle Kielletystä Yhteispelistä toimivat liitteenä Paf Yleisille käyttäjäehdoille sekä Ongame Networkin säännöille koskien Usean Pelitilin Käyttöä (MAP). Sellaisenaan, toimintaperiaatteita ei voida nähdä erillisenä määräyksenä, eikä ne myöskään ristiriidan sattuessa toimi mainittujen dokumenttien puolesta. Lue siksi yllä mainitut dokumentit, ennenkuin jatkat.

Toimintaperiaatteet Hyvitykselle Kielletystä Yhteispelistä koskevat vain ja ainoastaan Paf pelitilejä. Tilit, jotka ovat luotu toisen välittäjän verkossa, eivät voi hyöytä näistä. Nämä Toimintaperiaatteet Hyvitykselle Kielletystä Yhteispelistä kuvaavat tarkalleen toimenpiteet korvauksille, yhteispelin todettua. Yhteispeliä seuraavat rankaisutoimenpiteet - vaikka jo yleisesti mainittu - ovat MAP:ssa säädetty..

Toimintaperiaatteet Hyvitykselle Kielletystä Yhteispelistä ovat säädetty ovat säädetty varmistamaan oikeudenmukaisen käsittelyn petoksen ilmetessä turnauksessa. Kaikki päätökset ovat Paf vallassa, eikä voida hylätä. Yksityskohtainen tieto tutkimuksista, sekä Ongame Network turvallisuusryhmän tekemät tutkimuksista, paljastetaan tutkimuksen suorittaneen instanssin päätöksien mukaisesti.

Toimintaperiaatteet Hyvitykselle Kielletystä Yhteispelistä sovelletaan käsitellen kolmea eri turnausyhteispeliä; checkdown, tarkoituksellinen rahanmenetys sekä yhteisvaikutteinen peli (usealta pelitililtä pelaaminen).

Checkdown

Checkdown voi tapahtua silloin, kun useampi pelaaja maksaa yhden pelaajan all-in. Paf.com on ennalta todettu checkdown-pelaamisen olevan vasten pokerin sääntöjä ja etiikkaa. Samoin se on sääntöjenvastaista ehdottaa sellaista toimintaa. Kuitenkaan ei yksittäistä sellaista ehdotusta voida nähdä killettynä yhteispelinä.

Pelaajat jotka syyllistyvät suullisen sopimukseen, olla pelaamatta toisiaan vastaan ja siten liittoutua kolmatta osapuolta vastaan, parantaen mahdollisuutta tiputtaa tämän, saavat varoituksen. Toistuva sääntöjen rikkominen saattaa johtaa voittorahojen takavarikoimiseen.

Tarkoituksellinen rahanmenetys

Tarkoituksellinen rahanmenetys on, kun yksi pelaaja tarkoituksella häviää pelimerkkejä toiselle pelaajalle, samalla lisäten molempien yhteisiä voittomahdollisuuksia. Tarkoituksellinen rahanmenetys edellyttää pysyvän kiellon kaikille sekaantuneille tileille sekä yhdistetyn voittosumman takavarikoimista.

Yhteisvaikutteinen peli (usealta pelitililtä pelaaminen)

Yhteisvaikutteinen peli on, kun yksi tai useampi pelaaja osallistuu turnaukseen (aikataulutetut tai Sit & Go) käyttäen kahta tai useampaa pelitiliä välittäen, tai yrittäen välittää tietoa niiden välisistä käsistä tai pelaajista. Tiedon jakamiseen sisältyy pelaaminen usealta tililtä samalla tietokoneella, käyttäen viestintää netitse tai muun suoran yhteyden kautta.

Kaikki yhteisvaikutteiseen peliin syyllistyneet tilit suljetaan ja saattavat, seurauksena MAPin toimintaperiaatteista, saada kaikki voitot sekä koko rahavarantonsa takavarikoiduksi. Jokaisessa tapauksessa, kun on kyse yhteispelistä usean pelitilin kesken, käynnistämme täydellisenen tutkimuksen jokaista liittyvää pelitiliä vastaan. Jokainen syylliseksi nähty tilinomistaja kielletään pysyvästi peliltä Paf.com, ilman poikkeuksia.


Kiellettyjä ohjelmia koskeva käytäntö

Taustaa ja tarkoitus

Tiedämme, että ihmiset haluavat kehittyä paremmiksi pokerinpelaajiksi, jotta he voivat parantaa suoritustaan pöydissämme. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on olemassa lukuisia tekniikoita. Mielestämme kaikki olemassa olevat työkalut eivät ole ”reilun pelin” mukaisia.

Tämän käytännön tarkoituksena on erottaa toisistaan hyväksyttävät suorituksen parantamiseen tähtäävät tekniikat sekä tekniikat, jotka on kielletty osoitteessa Paf.

Ensimmäiseksi haluamme korostaa, että harjoittelu ja kokemus ovat parhaat keinot kehittyä paremmaksi pelaajaksi. Kannatamme tätä ja suosittelemme hyviä kirjoja pelaajille, jotka haluavat kehittyä.

Tiedämme lisäksi, että on olemassa lukuisia ohjelmistotyökaluja, joiden luvataan auttavan pelaajia parantamaan peliään. Neuvoteltuamme lukuisten pelaajiemme, mukaan luettuna ammattilaispokerinpelaajien ja pokerimaailman huippuasiantuntijoiden, kanssa, olemme päättäneet jakaa nämä ohjelmat selkeästi kahteen ryhmään: 1) ohjelmistotyökalut, jotka tarjoavat pelaajalle oikeudenmukaisen edun ja jotka ovat sallittuja, ja 2) ohjelmistot, jotka tarjoavat pelaajalle epäoikeudenmukaisen edun ja jotka ovat kiellettyjä.

Me sekä varoitamme pelaajia että lupaamme pelaajille, että meillä on tiukka käytäntö kiellettyjen ohjelmien käyttöä koskien. Meillä on ”pokeribottien” käytön, yhteispelin ja muiden huijaamistapojen suhteen nollatoleranssi.

Haluamme pitää pelimme oikeudenmukaisina kaikille ja pyrimme varmistamaan tämän tarvittavin toimin. Siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä käytäntöä milloin tahansa oman harkintamme mukaan.

Pokeribotit

Mielestämme pelaajat, jotka käyttävät automatisoituja, pelaajan puolesta päättäviä ja toimivia pokeribottiohjelmia, huijaavat. Kaikkien pelaajien on tunnettava olonsa mukavaksi ja varmaksi siitä, että he ovat korttihuoneessamme teknisesti tasavertaisia. Siksi olemme kieltäneet tällaisten ohjelmien käytön.

Pelaajia kielletään käyttämästä tällaisia ohjelmia tai sallimasta tällaisten ohjelmien toimimisen, kun he ovat kirjautuneet tileilleen. Tämä kielto koskee kaikkia pelejä, turnaukset ja rahapöydät mukaan luettuina, ja kaikkia valuuttoja, oikea raha ja peliraha mukaan luettuina.

Vain ihmiset saavat pelata sivuillamme. Tekoälyyn perustuvat ohjelmat, prosessit ja sovellukset sekä muut ohjelmistot ja laitteisto – pokeribotit ja Auto folder -ohjelmat mukaan luettuina – ovat kiellettyjä päätöksenteossa ja toiminnassa sivuillamme, toimivatpa ne sitten itsenäisesti tai ihmisen valvonnassa.

Oikeudenmukainen ja epäoikeudenmukainen etu

Käsihistorioita analysoimalla pelaajat voivat oppia pelistään (ja vastustajiensa pelistä) kuvioita, vahvuuksia ja heikkouksia ja tunnistaa parannettavat osa-alueet. Tarjoamme ohjelmistossamme kattavat käsihistoriatiedot, mutta tiedämme, että jotkin pelaajat haluavat tätäkin tarkempia tietoja.

Ohjelmat, jotka keräävät käsihistorioita pelaajan oman pelin ja/tai samassa pöydässä pelaavien vastustajien pelin profiloimiseksi, ovat sallittuja.

Esimerkiksi PokerTracker ja Texas Calculatem ovat ohjelmia, jotka tekevät käsihistorioista yksityiskohtaisen tilastollisen analyysin hyödyllistä tarkastelua varten. Henkilökohtaisen pelianalyysin lisäksi nämä ohjelmat keräävät ja profiloivat myös pelaajan vastustajien pelit.

Tarkka pelaaja voi käyttää samankaltaista ”Pelaajamerkinnät”-toimintoamme jokaisen käden jälkeen kootakseen oman vastapelaajaprofiilinsa. Tällaisenaan nämä ohjelmat ovat sallittuja.

Sen sijaan kiellettyjä ovat ohjelmat, jotka käyttävät muita kuin pelaajan itse reilulla pelillä keräämiä tilastotietoja. Tietoja jakavat ohjelmat eivät ole sallittuja. Lisäksi emme salli pelaajien pelata yhteispeliä, paljastaa taskukortteja tai kääntyä yhdessä muita pelaajia vastaan. Emme myöskään salli ohjelmistoja, jotka helpottavat tällaisen tiedon tai pelaajaprofiilien levittämistä.

Esimerkiksi PokerEdge ja CardAnalyzer ovat ohjelmia, jotka kokoavat pelaajaprofiilit tietokantaan ja myyvät sen jälkeen käyttöoikeuksia järjestelmiinsä. Näillä ohjelmilla pelaajat voivat hankkia profiilitietoja pelaajista, joita vastaan he eivät ole koskaan pelanneet, ja mielestämme tämä tarjoaa epäoikeudenmukaisen edun. Tällaisenaan nämä ohjelmat ovat kiellettyjä.

Esimerkkejä sallituista ohjelmista

Sallittuja ohjelmia ovat mm. näihin rajoittumatta:

 • GameTime+
 • PokerAce Heads Up
 • PokerOffice
 • PokerTracker
 • PokerWeapon
 • Texas Calculatem

Esimerkkejä kielletyistä ohjelmista

Kiellettyjä ohjelmia ovat mm. näihin rajoittumatta:

 • PokerEdge
 • PokerProphecy
 • PokiBot
 • StarSpy
 • WinHoldem

Valvonta ja rangaistukset

Käytämme kiellettyjen ohjelmien käytön tunnistamisessa ja jäljittämisessä pitkälle kehitettyjä menetelmiä. Tekniikka on osa huijauksenestojärjestelmiämme, ja se sisältyy myös asiakas- ja palvelinarkkitehtuuriimme monella tasolla.

Pelaamisen turvallisuuden ja eheyden varmistaminen on yhteisen etumme mukaista, ja tällaista turvallisuutta haluamme tarjota kaikille pelaajillemme.

Pidätämme oikeuden sulkea tilejä, takavarikoida pelaajien varat ja estää pelaajia pelaamasta osoitteessa Paf, jos he ovat käyttäneet kiellettyjä ohjelmia tai huijanneet.

Lisätietoja

Jos harkitset käyttäväsi ohjelmaa, jota ei mainita luettelossa, lähetä sähköpostitse asiakaspalveluumme tiedot ohjelmasta, mukaan luettuna sen nimi ja URL-osoite, josta ohjelma on ladattavissa. Tutkittuamme asian päätämme, onko ohjelman käyttö sallittua vai ei.