Menüü

KasutajalepingSpade-pokkeri võrgupoliitika

MKP – mitme konto poliitika

Ongame Network lubab mängijatel registreerida kontosid mitme võrguoperaatori juures, kuid järgib poliitikat, et üks isik tohib registreerida ja osaleda mis tahes ühel turniiril ainult üht neist kontodest kasutades.

Mängija, kes osaleb turniiril mitme mängukontoga, rikub käesolevat mitme konto poliitikat (MKP) ja teda karistatakse järgmiselt.

 1. Kui rikkumine tuvastatakse reaalajas, diskvalifitseeritakse rikkuja käimasolevalt turniirilt.
 2. Kogu raha Ongame Networki operaatorite juures olevatel mängukontodel konfiskeeritakse ja kontod suletakse.
 3. Rikkujal keelatakse jäädavalt mängimine Ongame Networkis.

Kui keelatud mängijad mängimast avastatakse, konfiskeeritakse nende raha ja suletakse konto.

Ongame Networki äranägemisel võidakse turniiride väljamakseid (turniiri auhinnarahade jagamist võitjatele) hoida kinni kuni 14 päeva juhul, kui vajalik on juurdlus (kuigi üritame lõpetada kõik juurdlused 72 tunni jooksul). Juurdlused põhinevad automaatsetel protsessidel ja käsitsi kontrollimisel, mida teostavad eraldi tugi- ja julgeolekumeeskonnad nii turniiride ajal kui ka järel.

Kui juurdluse käigus tuvastatakse, et on esinenud või esineb MKP rikkumine, võidakse kõik rikkumisega seotud kontod juurdluse ajaks külmutada. See tähendab, et mängijad ei saa sisse logida, mängida ega rahalisi vahendeid välja võtta või üle kanda. Saame aru, et see tekitab ebamugavusi, ja kahetseme, et see võib mõjutada süütuid mängijaid.

Kui juurdluse jaoks on vajalik turniiri väljamaksed kinni pidada, püüab Ongame Network edastada vastava teabe kõigile turniiriga seotud mängijatele kohe pärast turniiri lõppemist.

Ongame Network järgib juurdluste tulemuste mitteavalikustamise poliitikat. Siiski avalikustatakse mängijatele, kus see on kohane, juurdluse tulemused ja kasutatavad meetmed Ongame Networki operaatorite veebilehtedel. Kui auhinnad tuleb ümber jaotada, edastatakse vastav teave otse mängijatele.

Online Network mõistab, et on äärmiselt tähtis pakkuda kõigile mängijatele turvalist mängukeskkonda ja kindlustada meie kaardiruumide turvalisus. Anname endast parima, et kaotada kõik ebaausad eelised, ja eemaldame potentsiaalse eelise, mille annab turniiridele mitme kontoga registreerimine.

Soovime ka selgeks teha, et mis tahes pettused pole mingitel tingimustel lubatud.

Turniiride kokkumängu tagasimaksepoliitika

Käesolev turniiride kokkumängu tagasimaksepoliitika on Pafi teenuse tingimuste ja Ongame Networki mitme konto poliitika lisa. Seega ei saa seda vaadelda kui eraldiseisvat poliitikat ning see ei tühista vasturääkivuste korral nimetatud dokumente. Enne jätkamist lugege palun läbi kaks ülalnimetatud dokumenti.

Käesolev turniiride kokkumängu tagasimaksepoliitika katab ainult Pafi kontosid. Teiste võrguoperaatoritega seotud kontod selle alla ei kuulu.

Käesolevas turniiride kokkumängu tagasimaksepoliitikas on toodud raha tagastamise alased reeglid tuvastatud kokkumängu puhul turniiridel. Tabatud kokkumängijate karistusmeetmeid – kuigi need on siin märgitud – reguleerib MKP.

Käesolev turniiride kokkumängu tagasimaksepoliitika on välja töötatud õiglase lahenduse saavutamiseks juhtudel, kui turniiril tuvastatakse kokkumäng. Kõik otsused teeb Paf

ja neid ei saa tühistada. Üksikasjalik teave juurdluste ja – Ongame Networki julgeolekumeeskonna poolt

läbi viidud juurdluste kohta avaldatakse uurijate’ äranägemisel.

Turniiride kokkumängu tagasimaksepoliitika tegeleb kolme tüüpi kokkumängudega: checkdown'id, chip dumping ja koosmäng (mitme konto kasutamine).

Checkdown

Checkdown võib esineda juhul, kui kaks või enam mängijat callivad all-in mängija. Saidil Paf.com on

selline tegevus ettekavatsetud ja kokkulepitud kujul reeglite ja pokkerimängu eetika vastane.

Samuti on reeglite vastu sellise tegevuse välja pakkumine. Siiski pole selle üksnes välja pakkumine veel võrdne kokkumänguga.

Mängijad, kes leitakse olevat süüdi üksteisega sõnaliselt kokku leppimises üksteise vastu mitte mängida eesmärgiga tõsta kolmanda mängija kõrvaldamise võimalust, saavad hoiatuse. Reeglite korduvalt rikkujate auhinnaraha võidakse konfiskeerida.

Chip Dumping

Turniiridel tähendab chip dumping olukorda, kus üks mängija kaotab ettekavatsetult teisele mängijale žetoone ainsa eesmärgiga tõsta nende ühiseid võimalusi auhinnaraha võitmiseks. Chip dumpingu karistus on kõigi asjaosaliste kontode sulgemine jäädavalt ja kogu auhinnaraha konfiskeerimine.

Koosmäng (mitme konto kasutamine)

Koosmänguks peetakse olukordi, kus üks või mitu mängijat sisenevad turniirile (plaaniline või Sit & Go) korraga kahe või enama kontoga ja jagavad või üritavad jagada teavet käte või mängijate kohta nende kontode vahel. Teabe jagamise hulka kuulub ühel arvutil mitme kontoga mängimine, veebipõhiste sõnumiteenuste või mis tahes muu veebi- või mitte-veebipõhiste suhtlemisviiside kasutamine.

Kõik koosmänguks kasutatavad kontod suletakse jäädavalt ja nende auhinnaraha ja kõik rahalised vahendid võidakse, sõltuvalt MKP-st, konfiskeerida. Kõigil kokkumänguks mitme konto kasutamise juhtudel alustatakse ka seotud kontode täielikku juurdlust. Kõigi tabatud kontode taga olevatel mängijatel ei lubata mitte mingitel tingimustel saidil Paf.com mängida.


Keelatud programmide poliitika

Taust ja eesmärk

Saame aru, et kasutajad tahavad saada paremateks pokkerimängijateks selleks, et tõsta oma mänguedu meie laudades. Selle saavutamiseks on mitmeid eri tehnikaid. Meie arvates ei järgi kõik olemasolevad vahendid "ausa mängu" tavasid. Käesoleva poliitika eesmärk on eraldada mänguoskuse parandamise lubatud tehnikad Pafi poolt keelatud tehnikatest.

Esmalt soovime rõhutada, et koolitus ja kogemus on mänguoskuste parandamise parimad viisid. Kiidame selle heaks ja soovitame oskusi parandada soovivatele mängijatele kasutoovaid raamatuid.

Teame ka, et saadaval on arvukalt tarkvaraprogramme, mis annavad mängijatele lubaduse nende mänguoskust parandada. Pärast nõu pidamist mitmete meie mängijatega, kaasa arvatud professionaalsete pokkerimängijate ja pokkeritööstuse tippekspertidega, oleme otsustanud jagada sellised programmid selgelt kahte kategooriasse: 1) tarkvaraprogrammid, mis annavad mängijale ausa eelise ja on lubatud; ning 2) tarkvaraprogrammid, mis annavad mängijale ebaausa eelise ja on keelatud.

Me nii hoiatame kui ka julgustame mängijaid, et järgime ranget keelatud programmide kasutamise vastast poliitikat. Kohaldame nulltolerantsi poliitikat automatiseeritud "poker bot"'ide kasutamisele, kokkumängule ja muudele petturluse vormidele.

Soovime hoida mängud ausad kõigile mängijatele ja võtame selle tagamiseks tarvitusele vajalikud meetmed. Sel põhjusel säilitame õiguse käesolevat poliitikat mis tahes ajal oma äranägemise järgi muuta.

Automaatsed mängijad (poker bots)

Leiame, et mängijad, kes kasutavad automaatseid "poker bot"'e mängijate endi eest otsuste või toimingute tegemiseks mängus, tegelevad pettusega. Kõik mängijad peavad tundma end mugavalt ja turvaliselt, teades et kellelgi pole kaardilauas tehnoloogilist eelist. Selle tagamiseks oleme selliste programmide kasutamise keelustanud.

Ühesõnaga on mängijatel keelatud selliste programmide kasutamine ja selliste programmide töö lubamine sellal, kui nad oma kontodele sisse on loginud. See keeld kehtib kõigi mängude, kaasa arvatud turniiride ja tavamängude kohta, ja kõigi valuutade, kaasa arvatud pärisraha ja mänguraha, kohta.

Meie lehel tohivad mängida ainult inimesed. Tehisintellektiga programmidel, protsessidel, rakendustel ja mis tahes muul tarkvara ja riistvara vormidel – kaasa arvatud "Poker Bots" ja "Auto Folders" – on keelatud teha mängus otsuseid või mänguga seotud tegevusi meie veebilehel, kas siis autonoomselt või inimese järelevalve all.

Aus ja ebaaus eelis

Käte ajalugude analüüsimise teel saavad mängijad õppida oma (ja oma vastaste) mängustiili mustreid, tugevaid ja nõrku külgi ning määrata parandamist vajavaid külgi. Pakume oma tarkvara abil põhjalikku käte ajalugude statistikat, aga saame aru, et mõned mängijad tahavad veelgi täpsemaid detaile.

Programmid, mis ühendavad käte ajalood mängija enda ja/või samas pokkerilauas istuva vastasmängija mängustiili profiilimiseks, on lubatud.

PokerTracker ja Texas Calculatem on näited programmidest, mis pakuvad ülevaatamiseks käte ajalugude üksikasjalikku statistilist analüüsi. Lisaks kasutaja mängustiili analüüsile koostavad ja profileerivad need programmid ka vastaste mängustiili analüüsi. See on sarnane olukorrale, kus püüdlik mängija kasutab pärast iga kätt oma vastaste kohta omaenda profiilide koostamiseks meie funktsiooni "Mängijate märkmed". Seetõttu on selliste programmide kasutamine lubatud.

Vastupidiselt ei ole lubatud programmid, mis kasutavad andmeid, mida pole kogunud mängija ise mängu ajal ausal teel. Andmeid jagavate programmide kasutamine ei ole lubatud. Lisaks ei luba me mängijatel teha koostööd, jagada kaartidealast teavet või ühineda teiste mängijate vastu. Keelatud on ka mis tahes tarkvaraprogrammide kasutamine, mis hõlbustavad nimetatud teabe või mängijate profiilide jagamist.

PokerEdge ja CardAnalyzer on näited programmidest, mis koostavad mängijate kohta profiile, koguvad need andmebaasi ja müüvad oma süsteemi kasutusõigusi. Need programmid võimaldavad mängijatel pääseda ligi profiilidele isikute kohta, kelle vastu nad kunagi varem mänginud pole, ja leiame, et see annab ebaausa eelise. Seetõttu on selliste programmide kasutamine keelatud.

Lubatud programmide näited

Lubatud programmide hulka kuuluvad muu hulgas järgmised:

 • GameTime+
 • PokerAce Heads Up
 • PokerOffice
 • PokerTracker
 • PokerWeapon
 • Texas Calculatem

Keelatud programmide näited

Keelatud programmide hulka kuuluvad muu hulgas järgmised:

 • PokerEdge
 • PokerProphecy
 • PokiBot
 • StarSpy
 • WinHoldem

Järelevalve ja karistused

Kasutame keerulisi protsesse keelatud programmide kasutamise tuvastamiseks ja takistamiseks. See tehnoloogia on täiendus meie kokkumänguvastastele turvasüsteemidele ja on tihedalt seotud meie kliendi mitme taseme ja serveri struktuuriga.

Meie ühistes huvides on kindlustada mängu turvalisus ja ausus ja see on kõigile mängijatele pakutava kindlustunde osa.

Säilitame õiguse sulgeda kontosid, konfiskeerida rahalisi vahendeid ja keelustada mängijatel Pafis mängimine juhul, kui tuvastatakse keelatud programmide kasutamine või petturlus.

Lisateave

Kui soovite kasutada käesolevas loendis mitte nimetatud programmi, saatke palun meie tugikeskusele e-kiri teabega programmi kohta, kaasa arvatud selle nimi ja internetiaadress, kust seda leida. Pärast selle ülevaatamist teeme otsuse, kas selle kasutamine on lubatud.