Meny

AnvändarvillkorSekretesspolicy

Allmänt

Paf, (nedan “Operatören”) förbinder sig att skydda dina personuppgifter när du använder dig av speltjänsten www.paf.com (nedan “Speltjänsten”). Denna sekretesspolicy (nedan ”Sekretess policy”) gäller hela Speltjänsten.

Var vänlig och läs igenom hela Sekretesspolicyn. Om du inte godkänner Sekretesspolicyn, använd inte Speltjänsten. Vänligen läs igenom sekretesspolicyn varje gång du besöker Spel tjänsten, eftersom denna policy kan förändras när som helst utan något särskilt meddelande.

Personuppgifter

För Sekretesspolicyn i detta sammanhang har termen ”Personuppgifter” betydelsen information eller data, inklusive registrering, antagning och personuppgifter som tillhanda hålls av dig som spelkund hos Operatören (som definierat i de allmänna avtalsvillkoren för Speltjänsten) och/eller som användare av Speltjänsten, liksom uppgifter som karaktäriserar, beskriver, ansluter till eller innefattar användning av tjänster, inklusive transaktioner (det vill säga speltillfällen som de definieras i de allmänna avtalsvillkoren för Speltjänsten), som i sin helhet eller delvis bedrivs över eller genom användning av Speltjänsten.

Alla personuppgifter som du lämnar åt Operatören när du använder Operatörens erbjudna tjänster kommer att lagras och behandlas i enlighet med Finlands Personuppgiftslag (523/1999). Operatören lagrar endast uppgifter som du frivilligt har lämnat samt uppgifter som fås då du använder Speltjänsten eller har annan kontakt med Operatören. Vänligen observera att om du tillhandahåller personuppgifter i avsikt att få information eller tjänster av Operatören i utbyte, så samlar Operatören in och lagrar dessa personuppgifter för att uppfylla ditt önskemål.

Operatören kommer inte utan ditt medgivande att lämna ut några av de personuppgifter du lämnat till Operatören till tredje part, utom i den utsträckning det är nödvändigt enligt de allmänna avtalsvillkoren för Speltjänsten samt för att uppfylla dina önskemål. Operatören förbehåller sig rätten att använda underleverantörer. Operatören kan använda dina personuppgifter för att besvara dina förfrågningar. Operatören kan sända e-post till dig för att informera dig om nya produkter och tjänster hos Operatören, samt erbjudanden som ansluter härtill, eller gällande andra produkter och tjänster som erbjuds av Operatören, till den e-postadress du uppgett för Operatören. Du kan när som helst begära att denna tjänst avslutas.

Komplettering, korrigering och radering av personuppgifter

Operatören kommer på egen bekostnad och på eget initiativ, eller på begäran av dig, att komplettera, korrigera eller radera alla ofullständiga, felaktiga eller föråldrade person­uppgifter. Genom att kontakta Operatören kan du begära att sådana åtgärder vidtas.

Säkerhet

Operatören har vidtagit alla tillämpliga åtgärder för att förhindra obehörig tillgång till, felaktig användning av och felaktigheter i dina personuppgifter. Alla personuppgifter som tillhanda hålls av dig kommer att behandlas av och inom Operatören i största förtroende. Speltjänsten (som den definieras i de allmänna avtalsvillkoren för Speltjänsten) skyddas mot obehörigt intrång genom användning av de senaste brandväggs- och skydds­teknikerna.

Operatören överför och lagrar personuppgifter, inklusive all information om kreditkort eller bankkonton i kodad form. Överföringar av medel mellan Operatörens bankkonto och ditt bankkonto görs av dessa banker med användning av deras egna datasystem. All data kommunikation mellan Operatören och bankerna sker genom ett säkert 128 bitars SSL-krypterat nät utfärdat av Verisign/Thawte. Så fort du deponerar medel på ditt spelkonto (som det definieras i de allmänna avtalsvillkoren för Speltjänsten) och använder din banks internetservice eller kreditkort, kommer Operatören att dubbelkontrollera överföringen, både genom internet och genom ett separat nätverk.

Cookies

Då och då kommer Operatören, liksom många andra kommersiella Speltjänster, att använda en standardteknologi kallad "cookie" för att identifiera dig. En cookie är en liten rad text som en webbsida kan sända till din webbläsare. En cookie kan inte återskapa några andra data från din hårddisk, sprida datavirus eller registrera din e-postadress. För närvarande använder webbsidor cookies för att förenkla besöken för användaren; i allmänhet kan cookies på ett säkert sätt lagra en användares ID och lösenord, individualisera hemsidor och identifiera de delar av en webbsida som har besökts.

Det är möjligt att ställa in sin webbläsare så att man informeras om när en cookie placeras. På detta sätt har du möjlighet att avgöra om du godkänner cookien. Genom att visa hur och när våra besökare använder Speltjänsten blir det lättare för Operatören att kontinuerligt förbättra Speltjänsten.

Barn

Personer som inte har fyllt 18 år får inte lämna några personuppgifter till Operatören. Personer under 18 år får inte heller företa några juridiska handlingar eller transaktioner på Speltjänsten.

Kontakt

Om du önskar erhålla mer information om Operatörens Sekretesspolicy, vill ändra dina person uppgifter eller inte få information om nya produkter och tjänster liksom erbjudanden beträffande dem, vänligen tag kontakt med Operatören (se kontaktinformation under Kundtjänst/Kontakta oss).