Menüü

KasutajalepingPrivaatsuspoliitika

Üldine

Paf (edaspidi “operaator”) on pühendunud Teie privaatsuse kaitsmisele veebikeskkonna www.paf.com (edaspidi “mänguteenus”) kasutamise ajal. Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi “privaatsuspoliitika”) kehtib kogu mänguteenuse kohta.

Palun lugege kogu privaatsuspoliitika läbi. Kui Te ei nõustu privaatsuspoliitikaga, ärge palun mänguteenust kasutage. Palun vaadake mänguteenuse kasutamisel privaatsuspoliitika regulaarselt uuesti läbi, kuna see võib mis tahes ajal etteteatamata muutuda.

Isikuandmed

Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatuna tähistab termin “isikuandmed” teavet või andmeid, mille olete sisestanud Teie kui operaatori mängiv klient (nagu on määratud mänguteenuse üldistes tingimustes) ja/või kui mänguteenuse kasutaja, ning teavet ja andmeid, mis iseloomustavad, kirjeldavad, seostuvad tehingutega või sisaldavad tehinguid (ehk mängusündmused, nagu on määratletud mänguteenuse üldistes tingimustes), mida juhitakse tervikuna või osaliselt mänguteenuse kasutamise kaudu.

Mis tahes Teie poolt operaatori teenuste kasutamisel operaatorile edastatud isikuandmeid säilitatakse ja töödeldakse vastavalt Soome isikuandmete kaitse seadusele (523/1999). Operaator säilitab ainult isikuandmeid, mis on Teie poolt vabatahtlikult sisestatud, ja andmeid, mis saadakse mänguteenuse kasutamise ajal ja siis, kui muul viisil operaatoriga kontaktis olete. Palun pidage meeles, et kui edastate meile isikuandmeid selleks, et saada operaatorilt teavet või teenuseid, kogub ja säilitab operaator need isikuandmed selleks, et Teie taotlust täita.

Operaator ei edasta Teie sisestatud isikuandmeid ilma Teie loata kolmandatele osapooltele, välja arvatud ulatuses, mis on vajalik Teie päringule vastamiseks, või juhul, kui mänguteenuse üldistes tingimustes on teistmoodi sätestatud. Operaator säilitab õiguse kasutada alltöövõtjaid. Operaator võib kasutada Teie isikuandmeid Teie päringutele vastamiseks või Teiega uutest toodetest või teenustest teatamise eesmärgil e-posti teel ühenduse võtmiseks. Operaator võib saata Teile e-kirju e-posti aadressile, mille olete operaatorile andnud, et teavitada Teid uutest toodetest või teenustest, mida operaator pakub, ja nendega seotud eripakkumistest. Võite mis tahes ajal nõuda selliste e-kirjade saatmise lõpetamist.

Isikuandmete täiendamine, parandamine ja kustutamine

Operaator võib oma algatusel ja kuludega või Teie nõudel täiendada, parandada või kustutada mis tahes lõpetamata, ebaõigeid või vananenud isikuandmeid. Nende tegevuste taotlemiseks peate ühendust võtma operaatoriga.

Turvalisus

Operaator kasutab kõiki asjakohaseid meetmeid takistamaks volitamata juurdepääsu Teie isikuandmetele, nende väärkasutust ja ebatäpsust. Mis tahes Teie sisestatud isikuandmeid käsitleb operaator range konfidentsiaalsusega. Mänguteenus (nagu om määratletud mänguteenuse üldistes tingimustes) on volitamata sissetungi vastu kaitstud uusima tulemüüri ja kaitsetehnoloogiaga.

Operaator kohustub edastama ja salvestama isikuandmeid, kaasa arvatud mis tahes krediitkaardi või pangakonto andmeid, kodeeritud kujul. Rahaliste vahendite ülekanne Teie pangakonto ja operaatori pangakonto vahel teostatakse vastavate pankade andmesüsteeme kasutades. Mis tahes andmeside operaatori ja pankade vahel teostatakse turvatud 128-bitise SSL krüptitud kontrollitud võrgu kaudu, mis on allkirjastatud Verisign'i/Thawte poolt. Pärast seda, kui kannate oma mängukontole (nagu on määratletud mänguteenuse üldistes tingimustes) oma panga internetiteenust või krediitkaarti kasutades üle rahalisi vahendeid, kohustub operaator ülekande üle kontrollima, nii interneti kui ka eraldi võrgu kaudu.

Küpsised

Aeg-ajalt võime, sarnaselt teistele kommertsveebisaitidele, kasutada Teie tuvastamiseks standardset tehnoloogiat, mida kutsutakse "küpsiseks". Küpsis on väike tekstifail, mille veebiserver Teie veebibrauserile saata võib. Küpsis ei saa lugeda mingit muud teavet Teie kõvakettalt, edastada arvutiviiruseid ega salvestada Teie e-posti aadressi. Nüüdisajal kasutavad veebisaidid küpsiseid kasutaja külastuskogemuse täiustamiseks; üldjoontes saab küpsiste abil turvaliselt salvestada kasutaja ID-d ja parooli, isikupärastada kodulehti ja tuvastada, milliseid lehekülje osi on külastatud.

Võimalik on seadistada veebibrauser Teid küpsise tekitamisest teavitama. Sellisel juhul on Teil võimalus otsustada, kas küpsis vastu võtta. Näidates meile, kuidas ja millal kliendid mänguteenust kasutavad, aitab see teave meil mänguteenust pidevalt täiustada.

Lapsed

Alla 18-aastased isikud ei või operaatorile edastada mitte mingeid isikuandmeid ega teha mänguteenuses juriidilisi toiminguid või tehinguid.

Kontakt

Kui soovite meie privaatsuspoliitika kohta rohkem teada saada, taotleda isikuandmete muutmist või keelata mänguteenusega seotud uute toodete, teenuste ja pakkumiste kohta teabe saatmine, võtke palun ühendust operaatoriga (kontaktteavet vt jaotisest Klienditugi/kontakt).