Menu

KäyttäjäehdotSOPIMUSEHDOT

Pelipalvelun yleiset sopimusehdot, päivitetty 16.08.2016

HUOMIO:
Lue huolellisesti seuraavat yleiset sopimusehdot sekä Pafin tietosuojalausunto ja asiakasrekisteriasiakirja. Suosittelemme tulostamaan kyseiset asiakirjat. Niissä kerrotaan Pelipalvelun ehdot ja säännöt sekä se, miten Operaattori käsittelee ja käyttää henkilötietojasi. Käymällä Operaattorin Pelipalvelussa hyväksyt, että nämä ajoittain päivittyvät tai muuttuvat sopimusehdot sekä tietosuojalausunto sitovat sinua sellaisenaan. HYVÄKSYT, ETTÄ ENNEN PELIPALVELUN KÄYTTÄMISTÄ OLET SAANUT MAHDOLLISUUDEN LUKEA JA HYVÄKSYÄ NÄMÄ SOPIMUSEHDOT. Suosittelemme, että tarkistat näiden sopimusehtojen sisällön joka kerta, kun käyt Pelipalvelussa. Sopimusehdot koskevat kaikkia peliasiakkaita. Jos olet Viron kansalainen, sopimusehdot ovat voimassa kohdassa 18 mainituin poikkeuksin. Mikäli et halua sopimusehtojen tai tietosuojalausunnon sitovan itseäsi tai mikäli olet alle 18-vuotias, sinulla ei ole lupaa siirtyä Pelipalveluun etkä saa käyttää Pelipalvelua ja sinun on heti poistuttava Internet-sivustosta. Huomaa, että joillain alueilla on käytössä sitovia kuluttajalainsäädäntöön kuuluvia kuluttajamääräyksiä. Nämä määräykset voivat vaikuttaa niihin palveluihin, joita tarjotaan näiden sopimusehtojen mukaisesti.

1. OSAPUOLET JA SOPIMUS

Ålands Penningautomatförening, Paf, (jäljempänä ”Operaattori”) on julkisoikeudellinen yhdistys (yhdistysrekisterinumero 0280695-6), jonka kotipaikka on Ahvenanmaan maakunta, Suomi. Operaattorin osoite on Lövdalsvägen 8, AX-22100 Maarianhamina, Suomi, puhelin 358 18 24200 ja faksi 358 18 22030. Operaattorin sähköpostiosoite on info@paf.com. Operaattori tarjoaa yleisölle Internetissä pelattavia pelejä (jäljempänä ”Pelipalvelu”) Ahvenanmaan maakuntahallinnon luvalla. Pelipalvelun hallinnollinen päätoimipaikka sijaitsee Ahvenanmaalla. Jokainen peli otetaan vastaan, hyväksytään ja toteutetaan Ahvenanmaalla.

Peliasiakas on yksityishenkilö, joka on täyttänyt 18 vuotta ja rekisteröitynyt ja hyväksytty Operaattorin peliasiakkaaksi (jäljempänä ”Peliasiakas”). Pelipalvelun käyttäminen edellyttää, että Peliasiakas on tallettanut pelimaksuihin/-panoksiin tarkoitettuja varoja Operaattorin pankkitilille.

Tämä sopimus sääntelee Operaattorin ja Peliasiakkaan välistä suhdetta Peliasiakkaan käyttäessä Pelipalvelua (jäljempänä ”Sopimus”). Joka kerta, kun Peliasiakas kirjautuu Pelipalveluun Internetissä henkilökohtaisilla tunnuksillaan, Peliasiakas vahvistaa hyväksyvänsä tämän Sopimuksen ehdot ja pelisäännöt. Tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle. Pelitiliä ei saa esimerkiksi siirtää Peliasiakkaalta toiselle henkilölle.

Operaattori pidättää itsellään oikeuden käyttää alihankkijoita. Operaattori pidättää itsellään oikeuden myös hankkia, päivittää ja/tai tarkistaa Peliasiakasta koskevia tietoja kolmannen osapuolen kautta.

Mikäli tämän Sopimuksen ja pelisääntöjen välillä esiintyy ristiriitaa, niitä sovelletaan seuraavassa ensisijaisuusjärjestyksessä:

1. Pelisäännöt
2. Sopimus

Tämä Sopimus on laadittu ruotsin kielellä ja käännetty muille kielille. Mikäli erikielisten versioiden välillä ilmenee ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti ruotsinkielistä versiota.

Tässä Sopimuksessa ”Pelitapahtumalla” tarkoitetaan Peliasiakkaan Pelipalvelua hyödyntämällä suorittamaa yksittäistä pelitapahtumaa.

2. PELIASIAKKAAN REKISTERÖINTI

2.1 Rekisteröintiedellytykset

Henkilö, joka on täyttänyt 18 vuotta ja jolla on sähköinen lompakko tai pankkitili maassa, jonka kanssa Operaattori harjoittaa maksuyhteistyötä, voi rekisteröityä Operaattorin Peliasiakkaaksi. Ahvenanmaan ulkopuolella asuva tai oleskeleva Peliasiakas vastaa itse Pelipalvelun käytön laillisuudesta oleskelupaikkansa mukaan.

Peliasiakas vastaa lisäksi siitä, että hän

• on vähintään 18-vuotias;
• on oikeustoimikelpoinen;
• ei toimi toisen osapuolen toimeksiannosta;
• ei ole peliriippuvainen;
• ei talleta Pelitilille rikollisin tai muuten kielletyin keinoin hankittuja varoja:
• ei harjoita rikollista toimintaa Operaattorin Pelitilin yhteydessä.

Peliasiakas vastaa siitä, että rekisteröintilomakkeeseen täytettävät tiedot koskevat Peliasiakasta itseään, ja takaa, että nämä tiedot ovat täydelliset, totuudenmukaiset ja paikkansa pitävät. Peliasiakkaan on Operaattorin kehotuksesta milloin tahansa asiakassuhteen aikana täydennettävä tietoja. Peliasiakas sitoutuu ilmoittamaan Operaattorille henkilö-, yhteys- tai pankkitiedoissaan tapahtuvista muutoksista. Nimenmuutokset, käyttäjänimen muutokset ja/tai henkilötunnuksen muutokset ilmoitetaan Operaattorille kirjallisesti, ja muut tiedot Peliasiakas voi itse muuttaa Pelipalvelussa. Peliasiakas ei saa Pelipalvelussa käyttää loukkaavaa tai hyökkäävää käyttäjänimeä tai lempinimeä. Operaattorilla on oikeus vaatia muutosta nimeen, mikäli senkaltainen nimi esiintyy Pelipalvelussa.

Operaattori pidättää itsellään oikeuden pyytää Peliasiakasta todistamaan henkilötietonsa, ikänsä tai muut tämän antamat tiedot oikeiksi esimerkiksi luottokortin ja henkilötodistuksen jäljennöksellä, ja Operaattori pidättää itsellään myös oikeuden hankkia, päivittää ja tarkistaa tietoja kolmannen osapuolen kautta. Operaattori pidättää itsellään tämän oikeuden asiakassuhteen koko keston ajan. Jos Peliasiakas kieltäytyy toimimasta tällaisen pyynnön mukaisesti, hän rikkoo tätä Sopimusta.

Operaattori pidättää itsellään oikeuden Peliasiakkaalle syytä ilmoittamatta hylätä aloitettu rekisteröinti tai mitätöidä loppuun saatettu rekisteröinti.

2.2 Suostumus henkilötietojen rekisteröintiin, tallentamiseen ja käyttöön

Peliasiakas suostuu siihen, että Peliasiakkaan henkilötiedot rekisteröidään ja tallennetaan Operaattorin Internet-pelien asiakasrekisteriin. Suostumuksella Operaattorilla on myös oikeus käyttää Peliasiakkaasta tuotettua tietoa sisäisesti tilastollisiin laskelmiin, markkinointiin sekä markkinointitutkimuksiin, joita Operaattori toteuttaa sisäisesti tai valitsemaansa alihankkijaa käyttämällä. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytön ja ongelmatilanteiden estämiseksi ja selvittämiseksi sekä Operaattorin pyrkiessä täyttämään lakiin ja viranomaispäätöksiin perustuvia, asiakkaita ja viranomaisia koskevia velvoitteitaan. Peliasiakas suostuu siihen, että Operaattori hankkii, päivittää ja tarkistaa Peliasiakasta koskevia tietoja kolmannen osapuolen kautta.

Asiakasrekisterin kuvaus on Pelipalvelussa.

2.3 Suostumus tiedonantojen lähettämiseen sähköpostitse

Peliasiakas suostuu siihen, että Operaattori lähettää asiakassuhdetta koskevia tiedonantoja siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka Peliasiakas on viimeksi rekisteröinyt Operaattorilla, ja/tai tekstiviestillä (sms) siihen matkapuhelinnumeroon, jonka Peliasiakas on viimeksi rekisteröinyt Operaattorilla.

2.4 Suostumus suoramarkkinointiin sähköpostitse

Rekisteröitymällä Pelipalveluun Peliasiakas suostuu edelleen vastaanottamaan Operaattorin tuotteita ja palveluja koskevaa markkinointiviestintää siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka Peliasiakas on viimeksi rekisteröinyt Operaattorilla. Peliasiakas voi milloin tahansa veloituksetta kieltäytyä vastaanottamasta tällaista markkinointiviestintää lähettämällä osoitteeseen asiakaspalvelu@paf.com sähköpostiviestin otsikolla ” Ei viestejä, kiitos” tai poistamalla valinnan omalla Pelitilillään Pelipalvelussa kohdassa Tilini. Suomessa asuvat asiakkaat - paitsi ahvenanmaalaiset - saavat ainoastaan tiedotteita sekä tarvittaessa asiakasneuvontaa.

2.5 Salassapito

Operaattori käsittelee kaikkia henkilötietoja suomalaisen lainsäädännön mukaisesti. Operaattori ilmoittaa asiakastiedot kolmannelle osapuolelle vain jos Peliasiakas on sen hyväksynyt sopimuksen mukaisesti, tai mikäli näin vaaditaan lain, asetuksen tai viranomaisen päätöksen perusteella.

2.6 Kirjautumistunnukset

Peliasiakas valitsee rekisteröinnin yhteydessä itse omat Kirjautumistunnuksensa (jäljempänä ”Kirjautumiskoodit”). Kirjautumistunnukset tulevat voimaan, kun Peliasiakas on hyväksynyt Sopimuksen ja suorittanut rekisteröinnin loppuun.

Peliasiakas sitoutuu säilyttämään Kirjautumistunnuksia siten, että ne eivät tule kolmannen osapuolen tietoon. Peliasiakas on velvollinen ilmoittamaan Operaattorille välittömästi epäillessään, että joku ulkopuolinen on saanut Kirjautumistunnukset tietoonsa.

Operaattori pidättää edellä mainitussa tilanteessa itsellään oikeuden Pelitilin väliaikaiseen jäädyttämiseen, jotta se voi ryhtyä tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin. Operaattori ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Kirjautumistunnukset ovat päätyneet kolmannen osapuolen tietoon.

Mikäli Operaattori päättää evätä rekisteröinnin, Kirjautumistunnukset mitätöidään.

3. PELITILI

3.1 Pelitilin käyttö

Operaattori avaa jokaiselle rekisteröidylle Peliasiakkaalle henkilökohtaisen Pelitilin, joka on tarkoitettu Peliasiakkaan pelimaksujen/-panosten hallinnoimiseen, Operaattorin takaisinmaksuihin ja voittojen maksuun sekä mahdollisten palvelumaksujen veloitukseen. Pelitiliä saa käyttää vain Pelipalvelun käyttöön. Operaattori pidättää itsellään oikeuden mm. turvallisuussyistä milloin tahansa rajoittaa Peliasiakkaan maksuja Pelitilille.

Peliasiakas saa käyttää Pelitiliä vain omaan lukuunsa, ja panoksia saa asettaa vain Peliasiakkaan itsensä eduksi. Peliasiakas ei saa missään oloissa sallia kolmannelle osapuolelle pääsyä Pelipalveluun Peliasiakkaan Pelitilin kautta. Jokainen Peliasiakas vastaa itse siitä, mitä hänen Pelitilillään tapahtuu. Pelitiliä saa käyttää vain yksityiseen käyttöön.

Peliasiakas saa avata vain yhden Pelitilin Operaattorin konserniin kuuluvissa yhtiöissä. Pelitilin valuuttana on euro (EUR). Operaattori laskee ja selvittää kaikki valuuttakursseihin liittyvät seikat tunnettujen kansainvälisten rahalaitosten tapahtumahetkellä julkaisemien virallisten valuuttakurssien mukaan. Pelitilille talletetuissa varoissa saattaa ilmetä pieniä eroja valuuttakurssien vaihteluiden mukaisesti.

3.2 Kulut

Peliasiakas vastaa kaikista kuluista, jotka pankki mahdollisesti veloittaa Operaattorin pankkitilille suoritettavista maksuista tai Operaattorin, ulkoisten maksuvälittäjien, ja Peliasiakkaan pankkitilien välillä suoritettavista tilisiirroista. Peliasiakas antaa suostumuksensa siihen, että Operaattori veloittaa mahdolliset palvelumaksut suoraan Peliasiakkaan Pelitililtä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan (ks. kohta 6 jäljempänä).

3.3 Asiakasvarojen käsittely ja tilitys Operaattorilla

Peliasiakkaiden tallettamat varat ovat tilitysvaroja. Operaattori pitää asiakasvarat erillään muista varoistaan ja säilyttää ne pankkitilillään. Peliasiakas hyväksyy sen, että Operaattori säilyttää talletetut varat yhdessä muiden Peliasiakkaiden varojen kanssa ja että erottelu tapahtuu ainoastaan Operaattorin sähköisessä Pelitilikirjanpidossa.

3.4 Korko asiakasvaroille

Operaattori ei maksa korkoa Peliasiakkaan Operaattorin tilille tallettamille varoille. Operaattori ei myöskään maksa korkoa Pelitilille kirjatuille varoille.

3.5 Peliasiakkaan käyttöoikeus Pelitilillä noteerattuihin varoihin

Pelitilillä noteeratut varat ovat käytettävissä pelaamiseen Pelipalvelun aukioloaikoina (ks. kohta 5) edellyttäen, että Pelitiliä ei ole jäädytetty, suljettu tai aikeissa lopettaa. Peliasiakkaan pyynnöstä Operaattori siirtää Peliasiakkaan Pelitilillä noteeratut varat okonaisuudessaan tai osittain sille pankkitilille tai siihen sähköiseen lompakkoon, jonka Peliasiakas on viimeksi rekisteröinyt Operaattorilla. Samalla se vähentää mahdolliset palvelumaksut varaumana muille vähennyksille. Bonusrahoja, joita ei ole panostettu Pelipalveluun, ei makseta.

Peliasiakkaalla ei ole oikeutta Pelitilillään noteerattuihin varoihin tai muihin jäljelle jääneisiin oikeuksiin, etuihin ja/tai voittoihin, jotka on hankittu petoksella tai muulla pelisääntöjen tai sopimusehtojen rikkomuksella, rikollisella toiminnalla, pelijärjestelmän manipuloinnilla tai muulla sopimattomalla tavalla. Operaattori pidättää itsellään oikeuden rajoittaa Peliasiakkaan käyttöoikeutta Pelipalveluun ja/tai oikeutta pitää hallussaan Pelitilillä noteerattuja varoja tiettynä aikana, josta Operaattori päättää epäillessään tai todistettuaan, että Peliasiakas on rikkonut pelisääntöjä ja/tai Sopimusta tai muista turvallisuussyistä.

Operaattori pidättää itsellään aina oikeuden ennen siirtoa tarkistaa ja vahvistaa Peliasiakkaan henkilöllisyyden ja Peliasiakkaan oikeudet maksuvälineeseen ja varoihin.

Operaattorilla on tällaisen tarkastuksen aikana oikeus pitää Pelitilillä noteeratut varat hallussaan, eikä se ole vastuussa maksuviivästyksestä tai muista viivästyksistä, jotka johtuvat tarkastuksista. Epäilyttävän käyttäytymisen yhteydessä tarkastukset voivat kestää jopa kuusi (6) kuukautta. Aikaraja voi muuttua lain ja/tai viranomaispäätöksen seurauksena. Tarkastusaikana nostona pyydetyt varat säilytetään Pelitilillä jäädytettyinä varoina.

3.6 Panttaus- ja valuuttakeinottelukielto

Pelitilillä noteerattuja varoja ei saa pantata. Pelitiliä ei saa käyttää valuuttakeinotteluun. Operaattori pidättää itsellään oikeuden maksaa tarvittaessa takaisin Peliasiakkaan Pelitilille tallettamat varat sen vaihtokurssin mukaan, joka oli voimassa talletushetkellä.

3.7 Peliasiakkaan mahdollisuus jäädyttää Pelitili

Peliasiakas voi itse jäädyttää Pelitilinsä valitsemakseen ajanjaksoksi. Jos toimenpide tehdään useammin kuin kolme kertaa kalenterivuoden aikana, Operaattori saattaa harkita asiakassuhteen lopettamista.

3.8 Peliasiakkaan mahdollisuus lukita Pelitili

Peliasiakas voi ilmoittaa Operaattorille, että hän haluaa lukita Pelitilinsä. Tämä tarkoittaa, ettei hän sulkemisen jälkeen enää voi käyttää Pelitiliään tai avata uutta Pelitiliä. Operaattori suorittaa lukitsemisen Peliasiakkaan pyynnöstä. Lukitsemispyyntö tulee tehdä kirjallisena Operaattorin asiakaspalveluun.

3.9 Tilitapahtumien kontrollointi

Operaattori ei anna pelitodistuksia tai kuitteja Pelitilin yksittäisistä tapahtumista. Tapahtumat tilitetään elektronisesti Pelipalvelussa. Peliasiakas sitoutuu tarkistamaan, että Pelitilin tapahtumat vastaavat Peliasiakkaan suorittamia toimenpiteitä.

3.10 Reklamaatio ja vanhentuminen

Esimerkiksi virheellistä maksua tai saamatta jäänyttä voittoa koskeva reklamaatio on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava Operaattorille 30 päivän kuluessa siitä, kun poikkeama huomattiin tai se olisi pitänyt huomata. Jos Operaattori ei ole vastaanottanut reklamaatiota säädetyn ajan kuluessa, Peliasiakas menettää oikeutensa vedota poikkeamaan.

Jos Peliasiakas huomaa, että Operaattorin tai Peliasiakkaan suorittama Pelitilin sulkeminen estäminen, jäädyttäminen tms. on epäonnistunut, Peliasiakkaan on välittömästi ilmoitettava tästä Operaattorille. Operaattori ei missään tilanteessa vastaa pelipanoksista, joilla Peliasiakas on voinut pelata sen jälkeen, kun Pelitilin sulkemista tai jäädyttämistä on pyydetty tai kun Peliasiakas on rajoittanut pelioikeuttaan. Päätöksen tulla asiakkaaksi tekee aina Peliasiakas itse, ja vastuu Pelipalvelun käytöstä on aina Peliasiakkaalla.

3.11 Ulkoinen verkko

Esimerkiksi MultiPlayer Pokeria, taitopelejä ja noppapelejä pelataan ulkoisissa verkoissa. Taitopeleihin näissä ulkoisissa verkoissa sovelletaan tämän Sopimuksen lisäksi lisäehtoja. Peliasiakasta kehotetaan tutustumaan näihin ehtoihin huolellisesti ennen tällaisten ulkoisten verkkojen käyttämistä.

4. PELAAMISTA KOSKEVAT RAJOITUKSET

4.1 Yleistä

Peliasiakas lupaa tämän Sopimuksen lisäksi noudattaa aina kulloinkin voimassa olevia pelisääntöjä, jotka koskevat kaikkia Pelipalvelun pelejä. Pelisääntöjen tai tämän Sopimuksen rikkomuksesta seuraa automaattisesti, että Pelitapahtuma julistetaan mitättömäksi ja Peliasiakas menettää näin oikeutensa mahdollisiin voittoihin, jotka ovat peräisin tällaisesta mitätöidystä pelistä. Operaattori pidättää itsellään oikeuden Peliasiakkaan edellä olevan mukaisen sopimus- tai sääntörikkomuksen seurauksena julistaa pelit mitättömiksi koko asiakassuhteen ajalta.

Jos Peliasiakas havaitsee järjestelmässä ohjelmointivirheen tai muun vian, hän on velvollinen kirjautumaan välittömästi ulos Pelipalvelusta. Peliasiakas ei saa koskaan hyödyntää Pelipalvelun ohjelmointivirhettä tai muuta vikaa. Peliasiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Operaattorille, mikäli hän havaitsee ohjelmointivirheen tai muun vian Pelipalvelussa.

4.2 Mitättömät Pelitapahtumat ja sopimaton käytös

Operaattori pidättää itsellään oikeuden julistaa Peliasiakkaan Pelitapahtuma mitättömäksi kokonaan tai osittain, jos ilmenee esimerkiksi, että

• se on tarjottu, jätetty tai hyväksytty virheen seurauksena;
• Peliasiakas tai tämän kanssa yhteistyössä toimivat tahot yrittävät yhdessä kiertää Sopimusta;
• Peliasiakas on jäävi osallistumaan peliin, jonka lopputulokseen Peliasiakas ja/tai Peliasiakkaan kanssa yhteistyötä tekevä toinen osapuoli voi vaikuttaa suoraan tai välillisesti; ja/tai
• Pelitapahtuman lopputulokseen on suoraan tai välillisesti vaikutettu rikollisella toiminnalla.

Peliasiakkaan on itse henkilökohtaisesti suoritettava kaikki Pelipalveluun liittyvät toimenpiteet, ja kaikki panokset saa asettaa vain Peliasiakkaan itsensä eduksi. Kolmas osapuoli ei saa päästä Pelipalveluun Peliasiakkaan Pelitilin kautta.

Esimerkiksi seuraavanlainen käytös on ehdottomasti kiellettyä Pelipalvelussa:

• Apuohjelmien (”EPA-ohjelmien”) käyttö tai käytön yritys mukaan luettuna mutta näihin rajoittumatta ohjelmisto- ja ei-ohjelmistopohjaiset tietokannat ja profiilit, esimerkiksi Internet-sivut ja kirjautumispalvelut, jotka on luotu epäreilun edun antamiseksi Peliasiakkaalle. Epäreilulla edulla tarkoitetaan jokaista tilannetta, jossa Peliasiakas pääsee käyttämään tai kokoamaan sellaista tietoa muista Peliasiakkaista, joita Peliasiakas ei ole itse havainnut käyttämällä Pelipalvelua;
• Tekoälyn tai Peliasiakkaan puolesta pelaavan tai Peliasiakasta pelissä neuvovan ohjelmiston, esimerkiksi ns. robottien, käyttö tai käytön yritys;
• Yhteispeli tai yhteispelin yritys vaihtamalla tietoja jakajan korteista tai muulla tavalla tällaisen yrityksen lopputuloksesta riippumatta. Operaattori pidättää itsellään oikeuden muiden toimien lisäksi estää Peliasiakkaan sijoittamisen ja/tai pelaamisen tietyssä pelipöydässä tai turnauksessa mukaan luettuna oikeuden estää kahta tai useampaa Peliasiakasta pelaamasta yhdessä samassa pöydässä tai samassa turnauksessa;
• Pelimerkkien dumppaus tai pelimerkkien dumppausyritys tällaisen yrityksen lopputuloksesta riippumatta;
• Kaikenlaiset yritykset muuttaa, muokata tai murtaa ohjelmistoa, purkaa sen koodi tai selvittää, kuinka ohjelmisto on laadittu;
• Muu Operaattorin mielestä epärehellinen käytös tai epärehellisen käytöksen yritys tällaisen yrityksen lopputuloksesta riippumatta, mukaan luettuna mutta näihin rajoittumatta lainvastainen, vilpillinen ja sopimaton käytös Pelipalvelua käytettäessä. Toimet kattavat edellä mainittujen toimien lisäksi pelin muunlaisen manipuloinnin tai laittomasti suoritetun maksun, mukaan luettuna mutta näihin rajoittumatta varastetun pankki- tai luottokortin käyttö, lainvastainen maksusuoritus, takaisinmaksu ja rahanpesu.

Peliasiakas suostuu siihen ja hyväksyy, että Operaattori voi ryhtyä toimiin joko itse tai valitsemansa alihankkijan välityksellä saadakseen selville ja/tai estääkseen yhteispelin, kiellettyjen EPA-ohjelmien ja robottien käytön, pelimerkkien dumppauksen sekä muun epärehellisen tai sopimattoman käytöksen.

Peliasiakas tai henkilö, joka aikoo rekisteröityä Pelipalveluun, vastaa aina itse Pelipalveluun rekisteröitymisen ja Pelipalvelun käytön laillisuudesta siinä maassa tai sillä alueella, jolla hän oleskelee.

4.3 Rajoitetut alueet

Operaattori ei voi avata Pelitiliä tai ottaa vastaan panoksia henkilöiltä, jotka oleskelevat tietyissä maailman maissa, esim. Yhdysvalloissa ja Turkissa.

4.4 Lainvastainen toiminta

Operaattori ei hyväksy lainvastaista toimintaa, ja se voi sellaista havaitessaan tai aiheellisesti epäillessään lopettaa heti asiakassuhteen, sulkea Pelitilin ja tehdä tarvittaessa yhteistyötä viranomaisten kanssa

5. AUKIOLOAJAT

Pelipalvelussa voi pelata Operaattorin määrääminä aikoina. Aukioloajat on ilmoitettu Pelipalvelussa. Sama koskee Operaattorin asiakaspalvelua ja muita konttoritoimintoja.

6. HINNASTO

Hinnasto on esillä Pelipalvelussa.

Operaattori pidättää itsellään oikeuden muuttaa hinnaston tietoja. Operaattori ilmoittaa Peliasiakkaille maksujen muutoksista tai korotuksista hinnastossaan.

Mikäli Peliasiakas ei hyväksy uutta hintaa, Peliasiakkaan ei tulisi käyttää Pelipalvelua. Muussa tapauksessa uusi hinta sitoo Peliasiakasta.

7. VOITOT JA VOITTOJEN MAKSU

Voitot ja mahdolliset pelimaksujen/-panosten takaisinmaksut noteerataan automaattisesti Peliasiakkaan Pelitilillä. Peliasiakas voi pyytää tilisiirtoa Pelitililtä ilmoitetulle pankkitilille tai sähköiseen lompakkoon edellyttäen, että Operaattori tukee maksutapaa.

Voitot maksetaan Pelitilille niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun Pelitapahtuma on päättynyt tai tulos vahvistettu.

Operaattori ei vastaa millään tavalla suorista tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat johtua voittojen maksun viivästymisestä tai kyvyttömyydestä maksaa voittoja. Voittoja ei voida vaihtaa tai lunastaa toista voittoa vastaan. Peliasiakas vastaa yksin mahdollisista veroista ja maksuista, joita voitosta voi seurata.

Operaattori ei ole missään tilanteessa vastuussa Peliasiakkaalle mahdollisista aiheutuvista seurauksista, jotka johtuvat voiton luovutuksesta tai muista voittoon liittyvistä toimista.

Peliasiakasta, joka haluaa tietoja verotuksellisista tai juridisista kysymyksistä, kehotetaan ottamaan yhteyttä neuvonantajaan ja/tai viranomaisiin siinä maassa, jossa Peliasiakas asuu.

8. CHAT-PALVELU

8.1 Yleistä

Joidenkin tarjottujen pelien yhteydessä Operaattori tarjoaa reaaliaikaisen Chat-palvelun (jäljempänä ”Chat-palvelu”). Seuraavat säännöt sitovat Peliasiakkaita, jotka käyttävät Chat-palvelua:

Chat-palvelua saa ainoastaan käyttää sellaisten viestien ja materiaalin välittämiseen, jotka ovat soveliaita, tarkoituksenmukaisia sekä Suomen lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisia ja jotka muutenkin ovat Pelipalvelun hengen mukaisia. Operaattori yksin päättää, mikä täyttää nämä kriteerit.

Operaattori ei tue eikä vastusta yksittäisen Peliasiakkaan mielipidettä, mutta Operaattori voi ryhtyä toimenpiteisiin mielipiteen imaisemistapaa vastaan.

8.2 Sisältö ja käyttäytyminen

Peliasiakas ymmärtää ja hyväksyy, että hän on itse kokonaan vastuussa omasta Chat-palvelukäytöstään sekä kaikesta Chatpalvelussa harjoittamastaan viestinnästä ja toiminnasta. Tähän lukeutuu kaikki Sisältö, johon Peliasiakas osallistuu.

”Sisältö” tarkoittaa Chat-palvelussa käytävää viestintää sekä siellä olevia asiakirjoja ja muuta materiaalia. Operaattori ei ennakkotarkasta Chat-palvelun Sisältöä eikä Operaattori ole vastuussa Sisällöstä, joka Chat-palvelun Peliasiakkaat toimittavat.

Operaattori pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ja syytä ilmoittamatta poistaa sellaiset Sisällöt, jotka Operaattorin mielestä eivät ole soveliaita. Operaattori ei ole vastuussa siitä, että Sisältöä ei ole poistettu tai että poistaminen myöhästyy.

Peliasiakkaan käyttäytymisen tulee noudattaa yleisesti hyväksyttäviä käyttäytymissääntöjä. Peliasiakas rikkoo käyttäjiä koskevia sääntöjä, mikäli Peliasiakas toimii esimerkiksi jollakin seuraavista tavoista:

• Lähettää, levittää tai helpottaa kielletyn tai lainvastaisen Sisällön levittämistä tai sellaisen Sisällön levittämistä, joka voi olla vahingollista, loukkaavaa, rasistista tai joka voidaan ymmärtää loukkaavaksi. Syrjintää ei sallita;
• Kehottaa lainvastaiseen toimintaan tai sopimuksen tai pelisääntöjen rikkomiseen (vilppi);
• Uhkailee, ahdistelee, alentaa tai toimii muulla ei-toivotulla tavalla toista Peliasiakasta kohtaan tai häiritsee viestintää;
• Chat-palvelussa (loukkaavalla kielellä), teknisellä väärinkäytöllä, liian monilla ainoastaan isoilla kirjaimilla kirjoitetuilla viesteillä tai ns. ”floodingilla” (saman viestin toistuvasti lähettäminen) tai vastaavalla;
• Yrittää saada salasanoja tai muuta tilitietoja tai muita yksityistietoja haltuunsa Peliasiakkaalta. Operaattorin työntekijät eivät koskaan kysy Peliasiakkaalta kirjautumiskoodeja tai muuta yksityistietoja;
• Lähettää viestejä muihin tarkoituksiin kuin henkilökohtaiseen viestintään, lähettää viruksia sisältävää Sisältöä;
levittää mainoksia, mainosmateriaalia tai käyttää Chat-palvelua kaupalliseen tarkoitukseen;
• Esiintyy väärällä henkilöllisyydellä tai vihjaa, että on Operaattorin tai sen yhteystyökumppanin tai tytäryhtiön työntekijä tai että edustaa jotain edellä mainitusta;
• Muu Operaattorin mielestä sopimaton käyttäytyminen, esimerkiksi keksittyjen turvallisuusraporttien lähettäminen.

8.3 Turvallisuus

Chat-palvelu on reaaliaikainen palvelu, minkä vuoksi Operaattori ei tue, hyväksy eikä ennakkotarkasta Sisältöä, jota Peliasiakkaat levittävät Chat-palveluun. Tämän takia Peliasiakkaita pyydetään ottamaan huomioon Chat-palvelun mahdolliset turvallisuusriskit.

Operaattorin edustajat voivat valvoa kaikkea, mitä Peliasiakas sanoo tai kirjoittaa Chat-palvelussa. Sisältöä ja tunnistamistietoja säilytetään Suomen lainsäädännön mukaisesti. Operaattorin tietosuojalausunto sekä selostus Operaattorin asiakasrekisteristä on julkistettu ja nähtävissä Pelipalvelussa.

8.4 Sääntöjen rikkominen

Mikäli Peliasiakas rikkoo Sisältöön ja käyttäytymiseen liittyviä sääntöjä, Operaattori voi ryhtyä toimenpiteisiin Peliasiakasta kohtaan. Operaattori voi antaa varoituksen rikkomuksesta tai jäädyttää Chat-palvelun, tai se voi heti sulkea Peliasiakkaan Pelitilin. Operaattorin ei tarvitse ilmoittaa Peliasiakkaalle ennakkoon toimiin ryhtymisestä.

8.5 Lainvastainen toiminta

Operaattori ei hyväksi lainvastaista toimintaa, ja se voi sellaista havaitessaan tai aiheellisesti epäilleessään lopettaa heti asiakassuhteen, sulkea Pelitilin ja tehdä tarvittaessa yhteistyötä viranomaisten kanssa.

9. EI TAKUITA

Peliasiakas ymmärtää ja hyväksyy seuraavat asiat siltä osin, kun ne eivät rajoita hänen lakisääteisiä oikeuksiaan:

A. Pelipalvelun hyödyntäminen tapahtuu peliasiakkaan omalla vastuulla ja Pelipalvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. Operaattori nimenomaisesti kiistää kaikki nimenomaiset tai oletetut takuut.

B. Pelaaminen tapahtuu aina Peliasiakkaan omalla vastuulla.

C. Operaattorin järjestelmässä/verkossa saattaa esiintyä viivästyksiä. Operaattori pidättää itsellään oikeuden vahvistaa kunkin pelitapahtuman lopputuloksen Pelipalvelussa. Rekisteröitymällä Peliasiakkaaksi ja käyttämällä Pelipalvelua Peliasiakas sitoutuu tällaisiin päätöksiin.

D. Operaattori ei takaa muun muassa, että:

1. Pelipalvelu vastaa Peliasiakkaan odotuksia;
2. Pelipalvelu on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi;
3. Pelipalvelun hyödyntämisestä saatava tulos on oikea ja luotettava;
4. niiden tuotteiden, palveluiden, tiedon tai muun materiaalin laatu, jotka Peliasiakas on ostanut tai saanut Pelipalvelun kautta,vastaa Peliasiakkaan odotuksia.

E. Peliasiakas vastaa yksin tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu sisällön lataamisesta Pelipalvelusta.

F. Mikään neuvo tai informaatio, kirjallisena tai suullisena, jonka Peliasiakas saa Operaattorilta tai Pelipalvelun kautta, ei muodosta mitään takuuta, jota ei erityisesti ole ilmaistu näissä ehdoissa. Edellä oleva ei rajoita Peliasiakkaan lakisääteisiä oikeuksia.

10. VASTUUNRAJOITUKSET

Peliasiakas nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy sen, että Operaattori ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta viivästys, käyttämättä jääneestä verkkosivuston käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys tai muu taloudellinen menetys, joka johtuu:

1. pelipalvelun käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää;
2. korvaavan tavaran tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, joka perustuu Pelipalvelun kautta ostettuun tai saatuun tavaraan, tietoon, informaation tai palveluun, viestistä, joka on vastaanotettu Pelipalvelun kautta, tai liiketoimesta, joka on tehty Pelipalvelun välityksellä;
3. kolmannen osapuolen Peliasiakasta kohtaan esittämästä vaatimuksesta;
4. oikeudettomasta pääsystä Peliasiakkaan tiedonsiirtoihin tai niiden muuttamisesta; tai
5. muista Pelipalveluun liittyvistä olosuhteista.

Operaattori torjuu kaikki mahdolliset korvausvaatimukset, jotka johtuvat Pelipalvelun tarjoamisesta, toiminnasta, laadusta, mahdollisista virheistä, kuten kirjoitusvirheistä, ohjelmointivirheistä ja muista Pelipalveluun liittyvistä tilanteista.

11. FORCE MAJEURE

Operaattori ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu Peliasiakkaalle ylivoimaisesta esteestä tai muusta vastaavasta olosuhteesta, joka vaikuttaa suoraan tai välillisesti Operaattoriin ja

joka kohtuuttomasti vaikeuttaa Operaattorin toimintaa (force majeure). Esimerkkejä tällaisista ylivoimaisista esteistä ovat todellinen tai mahdollinen työselkkaus, viranomaistoimenpide, sota tai sodan uhka, sabotaasi, siviilitottelemattomuus, mielenosoitus, tulipalo, myrsky, tulva, räjähdys, maanjäristys, materiaaleja tai resursseja koskeva määräys tai rajoitus, kyvyttömyys saada tarvittava lupa, onnettomuus ja vika sähkö- tai tietoliikenneyhteyksissä. Ylivoimainen este tai muu Operaattorista riippumaton tapahtuma, joka estää, viivästyttää tai vaikeuttaa Pelipalvelun ylläpitoa, oikeuttaa Operaattorin keskeyttämään tai rajoittamaan toimintoaan toistaiseksi.

12. MUUTOKSET PELIPALVELUSSA, PELISÄÄNNÖISSÄ TAI SOPIMUSEHDOISSA

Operaattori pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia Pelipalveluun sekä tarvittaessa muuttaa pelisääntöjä ilmoittamatta siitä etukäteen Peliasiakkaalle. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan Pelipalvelussa.

Operaattori pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa tämän Sopimuksen ehtoja. Jos Operaattori ottaa käyttöön Sopimusehdon, joka lisää Peliasiakkaan velvollisuuksia tai vähentää tämän oikeuksia ja joka ei johdu laista, asetuksesta tai viranomaisen päätöksestä, Peliasiakkaille ilmoitetaan tästä Pelipalvelussa tai ilmoitus lähetetään asiakkaan Pelipalvelussa olevaan postilaatikkoon tai siihen sähköpostiosoitteeseen jonka Peliasiakas on viimeksi rekisteröinyt Operaattorissa.

Mikäli Peliasiakas ei hyväksy uutta Sopimusehtoa, Peliasiakkaan tulee kirjallisesti irtisanoa Sopimus, ennen kuin muutettuja ehtoja aletaan soveltaa. Muussa tapauksessa uudet ehdot sitovat Peliasiakasta.

13. PELIASIAKKAAN OIKEUS LOPETTAA ASIAKASSUHDE

Peliasiakas voi lopettaa asiakassuhteen irtisanomalla tämän Sopimuksen kirjallisesti. Operaattori odottaa mahdollisten avoimien pelien tulosten ratkeamista ja lopettaa sen jälkeen asiakassuhteen. Asiakassuhteen päättyessä Operaattori sulkee Peliasiakkaan Pelitilin, jolloin mahdolliset Pelitilillä olevat varat, joihin Peliasiakkaalla on oikeus, siirretään Peliasiakkaan pyynnöstä sille pankkitilille tai siihen sähköiseen lompakkoon, jonka asiakas ilmoittaa Operaattorille. Jos Peliasiakas ei ota Operaattoriin yhteyttä kolmen vuoden kuluessa Pelitilin sulkemisesta, Peliasiakkaan oikeus tilillä jäljellä oleviin varoihin raukeaa.

14. OPERAATTORIN OIKEUS JÄÄDYTTÄÄ PELITILI, SULKEA PELITILI TAI LOPETTAA ASIAKASSUHDE

Operaattori pidättää itsellään oikeuden välittömästi ja ilman Peliasiakkaalle tehtävää etukäteisilmoitusta ja syytä ilmoittamatta jäädyttää Pelitili, sulkea Pelitili tai päättää asiakassuhde seuraavissa tapauksissa:

• Peliasiakas rikkoo Sopimusta tai pelisääntöjä;
• Peliasiakas on Operaattorin mukaan varustautunut tavalla, joka on Pelipalvelu huomioiden sopimatonta tai kiellettyä;
• Sovittujen palvelumaksujen veloittamiseen tarvittava kate puuttuu;
• Operaattorlla on syytä kyseenalaistaa Peliasiakkaan oikeus käyttää Pelitiliä;
• Operaattorilla on kohtuullinen syy epäillä, että Pelipalvelun käyttämiseen liittyy rikos, väärinkäyttö tai vilppi tai yritys tällaiseen toimintaan;
• Pelitilillä ei ole rekisteröity siirtoja 24 kuukauden aikana;
• Operaattori on velvollinen toimimaan siten lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen vuoksi;
• Operaattori pitää sitä muuten tarpeellisena, esimerkiksi mutta näihin rajoittumatta turvallisuussyistä tai Operaattorin maineen vuoksi.

Jäädytys voi koskea koko Pelipalvelua tai vain tiettyjä pelejä tai tarjottavia palveluja.

Operaattorilla on oikeus pidättää Pelitilillä noteeratut varat ja/tai vaatia takaisin rahat, joita Peliasiakas on hankkinut sopimattomalla tavalla tai muulla pelisääntöjen tai sopimusehtojen rikkomuksella, rikollisella toiminnalla harjoittamalla vilppiä tai manipuloimalla pelijärjestelmää tai muulla sopimattomalla tavalla sekä tällaisen käytöksen tai epäilyn yhteydessä.

Kun Peliasiakkaan Pelitili on suljettu, Operaattori veloittaa mahdolliset maksamatta jääneet kulut tai/ja maksut Pelitililtä. Tämän jälkeen Peliasiakkaan Operaattorissa viimeksi rekisteröimään sähköpostiosoitteeseen lähetetään viesti, jossa Peliasiakasta kehotetaan ilmoittamaan pankkitili tai sähköinen lompakko, johon hän haluaa Pelitilillä mahdollisesti jäljellä olevat varat maksettavan. Jos Peliasiakas ei vastaa viestiin tai muulla tavalla ota yhteyttä Operaattoriin kolmen vuoden kuluessa Pelitilin lopettamisesta, Peliasiakkaan oikeus tilillä jäljellä oleviin varoihin raukeaa. Varoja, jotka ovat peräisin epärehellisestä pelistä tai muusta Sopimuksen rikkomuksesta, ei makseta, koska Peliasiakas on menettänyt oikeutensa niihin (katso kohta 3.5).

Peliasiakkaalle, jonka Pelitili on jäädytetty tai asiakassuhde lopetettu edellä mainistuista syistä tai jos Operaattori muuten katsoo sen välttämättömäksi, ei myönnetä oikeutta osallistua Operaattorin fyysisiin peliturnauksiin tai muihin Operaattorin järjestämiin tapahtumiin.

15. IMMATERIAALIOIKEUDET

Operaattorin Pelipalvelun sisältö on suojattu suomalaisilla ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla ja sopimuksilla. Kaikenlainen Pelipalvelussa olevan aineiston kopioiminen ja jakelu, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta teksti, valokuvat, elokuvat, musiikki ja tietokoneohjelmat, on ankarasti kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Operaattori pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty.

Operaattorin liiketunnus ja tuotemerkki sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- ja/tai palvelunimet ja sloganit ovat Operaattorin omaisuutta, eikä niitä saa käyttää millään tavalla ilman Operaattorin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Pelipalvelun käyttö ei muodosta minkäänlaista käyttöoikeutta eikä muuta oikeutta käyttää jotain Operaattorin Internet-sivuilla esiintyvää tavaramerkkiä tai nimeä ilman Operaattorin tai asianomaisen kolmannen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

16. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi.

17. SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset tähän Sopimukseen liittyvät riidat käsitellään ja ratkaistaan Ahvenanmaan käräjäoikeudessa.

18. VIRON ASUKKAITA KOSKEVAT SOPIMUSPOIKKEUKSET

Nämä sopimusehdot koskevat Viron asukkaita seuraavin poikkeuksin:

  • Kohta 1: Viron asukkaita koskeva sopimusosapuoli on lisenssinhaltija AS Pafer (rekisterinumero 10017059; osoite:  Suur-Patarei 2-K, 10415 Tallinna, Viro).
  • Virolaisia pelaajia koskevat lisenssit ovat Pafin kokonaan omistaman virolaisen tytäryhtiön AS Paferin toimintalisenssit nro HKT000002 (voimassa 20.1.2010 alkaen) ja nro HKT00005 (voimassa 1.4.2010 alkaen) sekä toimilisenssit nro HKL000187 (voimassa 16.4.2015 alkaen) ja nro HKL000014 (voimassa 13.6.2009 alkaen). Kaikki lisenssit on myöntänyt Tallinnan vero- ja tullihallinto.
  • Viron asukkaita ja henkilöitä, joilla on virolainen ip-osoite: HAMPI-listalla  (HAMPI = Hasartmängu mängimise piirangutega isikute) olevat henkilötiedot tallennetaan ja niitä käytetään sekä Suomen henkilötietolakia (523/1999) että Viron tietosuojalakia (RT I 2003, 26, 158) noudattaen.
  • Peliasiakas suostuu siihen, että Operaattorin ja Peliasiakkaan väliset sopimukset muunnetaan sähköiseen muotoon ilman paperikappaleiden allekirjoittamista, ja Peliasiakas pitää kaikkia tällaisia sopimuksia voimassaolevina ja itseään sitovina.
  • Tilisiirtoja pelitililtä ja pelitilille (panoja ja nostoja) voi suorittaa vain pelitilin Haltijan oman pankkitilin tai muun maksukanavan ja mainitun pelitilin Haltijan oman pelitilin välillä.
  • Johdanto, kohta 2 ja tietosuojalausunto: Virossa asuvien pelaajien alaikäraja Paf.com-sivustolla pelaamiseen on 21 vuotta, poikkeuksena vedonlyönti, jossa alaikäraja on 18 vuotta.
  • Kohta 3.8: Peliasiakkaalla on oikeus sulkea pelitilinsä pysyvästi.
  • Kohta 6: Sopimusehdot ja hinnat ovat voimassa sellaisina kuin ne ovat kirjautumishetkellä aina peli-istunnon päättymiseen saakka.
  • Kohta 16: Sopimus astuu voimaan, kun Peliasiakas hyväksyy nämä sopimusehdot napsauttamalla sopimusehtojen hyväksymisruutua rekisteröitymisvaiheessa.
  • Kohta 17: Näihin sopimusehtoihin liittyvät ristiriidat ratkaistaan Viron asiakkaiden osalta ensisijaisesti Harjun maaoikeudessa Virossa Suomen lainsäädännön mukaisesti.