KäyttäjäehdotSOPIMUSEHDOT

Pelipalvelun yleiset sopimusehdot, päivitetty 14.04.2020

HUOMIO:
Lue huolellisesti seuraavat yleiset sopimusehdot sekä Pafin tietosuojakäytäntö. Suosittelemme tulostamaan kyseiset asiakirjat. Niissä kerrotaan Pelipalvelun ehdot ja säännöt sekä se, miten Operaattori käsittelee ja käyttää henkilötietojasi.

Käyttämällä Operaattorin Pelipalvelua hyväksyt, että nämä ajoittain päivittyvät tai muuttuvat sopimusehdot sekä tietosuojalausunto sitovat sinua sellaisenaan. HYVÄKSYT, ETTÄ ENNEN PELIPALVELUN KÄYTTÄMISTÄ OLET SAANUT MAHDOLLISUUDEN LUKEA JA HYVÄKSYÄ NÄMÄ SOPIMUSEHDOT. Suosittelemme, että tarkistat näiden sopimusehtojen sisällön joka kerta, kun käyt Pelipalvelussa.

Sopimusehdot koskevat kaikkia peliasiakkaita. Jos asut vakituisesti Ruotsissa tai Virossa, sopimusehdot ovat voimassa kohdissa 18 ja 19 mainituin poikkeuksin ja/tai lisäyksin.

Mikäli et halua sopimusehtojen tai tietosuojalausunnon sitovan itseäsi tai mikäli olet alle 18-vuotias, sinulla ei ole lupaa siirtyä Pelipalveluun etkä saa käyttää Pelipalvelua ja sinun on heti poistuttava internet-sivustolta. Huomaa, että joillain alueilla on käytössä sitovia kuluttajalainsäädäntöön kuuluvia kuluttajamääräyksiä. Nämä määräykset voivat vaikuttaa niihin palveluihin, joita tarjotaan näiden sopimusehtojen mukaisesti.

1. OSAPUOLET JA SOPIMUS

Ålands Penningautomatförening, Paf, (jäljempänä "Operaattori”) on julkisoikeudellinen yhdistys (yritys- ja yhteisötunnus 0280695-6), jonka kotipaikka on Ahvenanmaan maakunta, Suomi. Operaattorin osoite on Lövdalsvägen 8, PL 241, AX-22100 Maarianhamina, Suomi ja puhelinnumero +358 20 7910 600. Operaattorin sähköpostiosoite on [email protected].

Operaattori tarjoaa yleisölle henkilökohtaisesti räätälöityjä pelipalveluja internetissä (jäljempänä "Pelipalvelu”) Ahvenanmaan maakuntahallinnon luvalla. Pelipalvelun hallinnollinen päätoimipaikka sijaitsee Ahvenanmaalla. Jokainen peli otetaan vastaan, hyväksytään ja toteutetaan Ahvenanmaalla.

Peliasiakas on yksityishenkilö, joka on täyttänyt 18 vuotta sekä rekisteröitynyt ja hyväksytty Operaattorin peliasiakkaaksi (jäljempänä "Peliasiakas”). Pelipalvelun käyttäminen edellyttää, että Peliasiakas on tallettanut pelimaksuihin/-panoksiin tarkoitettuja varoja Operaattorin pankkitilille.

Tämä sopimus sääntelee Operaattorin ja Peliasiakkaan välistä suhdetta Peliasiakkaan käyttäessä Pelipalvelua (jäljempänä "Sopimus”). Joka kerta, kun Peliasiakas kirjautuu Pelipalveluun Internetissä henkilökohtaisilla kirjautumistunnuksillaan, Peliasiakas vahvistaa hyväksyvänsä tämän Sopimuksen ehdot ja pelisäännöt. Tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle. Pelitiliä ei saa esimerkiksi siirtää Peliasiakkaalta toiselle henkilölle.

Operaattori pidättää itsellään oikeuden käyttää alihankkijoita.

Mikäli tämän Sopimuksen ja Operaattorin pelisääntöjen välillä esiintyy ristiriitaa, niitä sovelletaan seuraavassa ensisijaisuusjärjestyksessä:

 1. Pelisäännöt
 2. Sopimus

Tämä Sopimus on laadittu ruotsin kielellä ja käännetty muille kielille. Mikäli erikielisten versioiden välillä ilmenee ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti ruotsinkielistä versiota.

Tässä Sopimuksessa "Pelitapahtumalla” tarkoitetaan Peliasiakkaan Pelipalvelua hyödyntämällä suorittamaa yksittäistä pelitapahtumaa.

2. PELIASIAKKAAN REKISTERÖINTI

2.1 Rekisteröintiedellytykset

Kuka tahansa luonnollinen henkilö, joka on täyttänyt 18 vuotta ja jolla on sähköinen lompakko tai pankkitili maassa, jonka kanssa Operaattori harjoittaa maksuyhteistyötä, voi rekisteröityä Operaattorin Peliasiakkaaksi. Ahvenanmaan ulkopuolella asuva tai oleskeleva Peliasiakas vastaa itse Pelipalvelun käytön laillisuudesta oleskelupaikkansa mukaan.

Peliasiakas vastaa lisäksi siitä, että hän

 • on vähintään 18-vuotias;
 • on oikeustoimikelpoinen;
 • ei toimi toisen osapuolen toimeksiannosta;
 • ei ole peliriippuvainen;
 • ei talleta Pelitilille rikollisin tai muuten kielletyin keinoin hankittuja varoja;
 • ei harjoita rikollista toimintaa Operaattorin Pelitilin yhteydessä.

Peliasiakas vastaa siitä, että rekisteröintilomakkeeseen täytettävät tiedot koskevat Peliasiakasta itseään, ja takaa, että nämä tiedot ovat täydelliset, totuudenmukaiset ja paikkansa pitävät. Peliasiakkaan on Operaattorin kehotuksesta täydennettävä tietoja milloin tahansa asiakassuhteen aikana. Peliasiakas sitoutuu ilmoittamaan Operaattorille henkilö-, yhteys- tai pankkitiedoissaan tapahtuvista muutoksista. Nimenmuutokset, käyttäjänimen muutokset ja/tai henkilötunnuksen muutokset ilmoitetaan Operaattorille kirjallisesti, ja muut tiedot Peliasiakas voi itse muuttaa Pelipalvelussa. Peliasiakas ei saa Pelipalvelussa käyttää loukkaavaa tai hyökkäävää käyttäjänimeä tai lempinimeä. Operaattorilla on milloin tahansa oikeus vaatia tämänkaltainen nimi muutettavaksi.

Operaattori pidättää itsellään oikeuden pyytää Peliasiakasta todistamaan henkilötietonsa, ikänsä tai muut tämän antamat tiedot oikeiksi esimerkiksi luottokortin jäljennöksellä, henkilötodistuksen jäljennöksellä, valokuvilla ja/tai muilla henkilöllisyyden vahvistamiseen tarvittavilla Operaattorin tarpeellisiksi katsomilla tiedoilla, ja Operaattori pidättää itsellään myös oikeuden hankkia, päivittää ja tarkistaa tietoja kolmannen osapuolen kautta. Operaattori pidättää itsellään tämän oikeuden asiakassuhteen koko keston ajan. Jos Peliasiakas kieltäytyy toimimasta tällaisen pyynnön mukaisesti, hän rikkoo tätä Sopimusta.

Operaattori pidättää itsellään oikeuden hylätä aloitettu rekisteröinti tai mitätöidä loppuun saatettu rekisteröinti ilmoittamatta syytä Peliasiakkaalle.

2.2 Henkilötietojen rekisteröinti ja käyttö

Peliasiakas hyväksyy sen, että Peliasiakkaan henkilötiedot rekisteröidään ja tallennetaan Operaattorin internet-pohjaiseen asiakasrekisteriin. Tämä hyväksyntä antaa Operaattorille myös oikeuden käyttää Peliasiakkaasta Tietosuojakäytännön mukaisesti kerättyjä tietoja tarjotakseen Peliasiakkaalle yksilöidyn Pelipalvelun.

Tietoja käytetään myös Pelipalvelun väärinkäytön ja siihen liittyvien ongelmatilanteiden estämiseksi ja selvittämiseksi sekä Operaattorin pyrkiessä täyttämään lakiin ja viranomaispäätöksiin perustuvia, asiakkaita ja viranomaisia koskevia velvoitteitaan. Operaattori voi hankkia, päivittää ja tarkistaa Peliasiakasta koskevia tietoja kolmannen osapuolen kautta.

2.3 Tiedonantojen lähettäminen sähköpostitse ja tekstiviestitse

Operaattori voi lähettää asiakassuhdetta koskevia tiedotteita, mukaan lukien Pelitiliä koskevia viestejä sekä lakisääteisiä tiedonantoja, siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka Peliasiakas on viimeksi rekisteröinyt Operaattorille, ja/tai tekstiviestillä (sms) siihen matkapuhelinnumeroon, jonka Peliasiakas on viimeksi rekisteröinyt Operaattorille.

2.4 Salassapito

Operaattori käsittelee kaikkia henkilötietoja soveltuvien lakien ja säädösten mukaisesti.

Operaattori voi jakaa henkilötietoja vain Tietosuojakäytännön puitteissa ja ainoastaan sellaisille henkilöille, jotka ovat valtuutettuja niitä käsittelemään tai jotka ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia.

2.5 Kirjautumistunnukset

Peliasiakas valitsee rekisteröinnin yhteydessä itse omat kirjautumistunnuksensa (jäljempänä "Kirjautumistunnukset”). Kirjautumistunnukset tulevat voimaan, kun Peliasiakas on hyväksynyt Sopimuksen ja suorittanut rekisteröinnin loppuun.

Peliasiakas sitoutuu säilyttämään Kirjautumistunnuksia siten, että ne eivät tule kolmannen osapuolen tietoon. Peliasiakas on velvollinen ilmoittamaan Operaattorille välittömästi epäillessään, että joku ulkopuolinen on saanut Kirjautumistunnukset tietoonsa.

Operaattori pidättää edellä mainitussa tilanteessa itsellään oikeuden Pelitilin väliaikaiseen jäädyttämiseen, jotta se voi ryhtyä tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin. Operaattori ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Kirjautumistunnukset ovat päätyneet kolmannen osapuolen tietoon.

Mikäli Operaattori päättää evätä rekisteröinnin, Kirjautumistunnukset mitätöidään.

3. PELITILI

3.1 Pelitilin käyttö

Operaattori avaa jokaiselle rekisteröidylle Peliasiakkaalle henkilökohtaisen Pelitilin, joka on tarkoitettu Peliasiakkaan pelimaksujen/-panosten hallinnoimiseen, Operaattorin takaisinmaksuihin ja voittojen maksuun sekä mahdollisten palvelumaksujen veloitukseen. Pelitiliä saa käyttää vain Pelipalvelun käyttöön. Operaattori pidättää itsellään oikeuden mm. turvallisuussyistä milloin tahansa rajoittaa Peliasiakkaan maksuja Pelitilille.

Rekisteröidyn sähköisen lompakon, pankkitilin tai muun maksutavan tulee olla vain Peliasiakkaan henkilökohtaisessa käytössä ja jokaisen yksittäisen sähköisen lompakon/pankkitilin/muun maksutavan voi liittää vain yhteen Pelitiliin.

Peliasiakas saa käyttää Pelitiliä vain omaan lukuunsa, ja panoksia saa asettaa vain Peliasiakkaan itsensä eduksi. Peliasiakas ei saa missään oloissa sallia kolmannelle osapuolelle pääsyä Pelipalveluun Peliasiakkaan Pelitilin kautta. Jokainen Peliasiakas vastaa itse siitä, mitä hänen Pelitilillään tapahtuu. Pelitiliä saa käyttää vain yksityiseen käyttöön. Operaattorilla on oikeus veloittaa Peliasiakasta, jos tämä käyttää tai hänen epäillään käyttävän Pelitiliään muihin tarkoituksiin kuin rahapelien pelaamiseen esimerkiksi, mutta ei ainoastaan silloin, jos Peliasiakas tekee Pelitililtä noston välittömästi talletuksen teon jälkeen. Epäilyttävästä toiminnasta ilmoitetaan asianmukaiselle viranomaiselle.

Peliasiakas saa avata vain yhden Pelitilin Operaattorin konserniin kuuluvissa yhtiöissä. Pelitilin valuuttana on euro (EUR).

Operaattori laskee ja selvittää kaikki valuuttakursseihin liittyvät seikat tunnettujen kansainvälisten rahalaitosten tapahtumahetkellä julkaisemien virallisten valuuttakurssien mukaan. Pelitilille talletetuissa varoissa saattaa ilmetä pieniä eroja valuuttakurssien vaihteluiden mukaisesti.

3.2 Kulut

Peliasiakas vastaa kaikista kuluista, jotka pankki mahdollisesti veloittaa Operaattorin pankkitilille suoritettavista maksuista tai Operaattorin, ulkoisten maksuvälittäjien, ja Peliasiakkaan pankkitilien välillä suoritettavista tilisiirroista. Peliasiakas antaa suostumuksensa siihen, että Operaattori veloittaa mahdolliset palvelumaksut suoraan Peliasiakkaan Pelitililtä. Jos maksun määrä ylittää Pelitilillä olevien varojen määrän, näitä varoja ei makseta Peliasiakkaalle.

3.3 Asiakasvarojen käsittely ja tilitys Operaattorilla

Peliasiakkaiden tallettamat varat ovat tilitysvaroja. Operaattori pitää asiakasvarat erillään muista varoistaan ja säilyttää ne pankkitilillään. Peliasiakas hyväksyy sen, että Operaattori säilyttää talletetut varat yhdessä muiden Peliasiakkaiden varojen kanssa ja että erottelu tapahtuu ainoastaan Operaattorin sähköisessä Pelitilikirjanpidossa.

3.4 Korko asiakasvaroille

Operaattori ei maksa korkoa Peliasiakkaan Operaattorin tilille tallettamille varoille. Operaattori ei myöskään maksa korkoa Pelitilille kirjatuille varoille.

3.5 Peliasiakkaan käyttöoikeus Pelitilillä noteerattuihin varoihin

Pelitilillä noteeratut varat ovat käytettävissä pelaamiseen Pelipalvelun aukioloaikoina (ks. kohta 5) edellyttäen, että Pelitiliä ei ole jäädytetty, lukittu tai aikeissa lopettaa.

Peliasiakkaan pyynnöstä Operaattori siirtää Peliasiakkaan Pelitilillä noteeratut varat kokonaisuudessaan tai osittain sille pankkitilille tai siihen sähköiseen lompakkoon tai sitä muuta maksutapaa käyttäen, jonka Peliasiakas on viimeksi rekisteröinyt Operaattorilla. Samalla se vähentää mahdolliset palvelumaksut varaumana muille vähennyksille. Bonusrahoja, joita ei ole panostettu Pelipalveluun, ei makseta.

Peliasiakas saa tehdä talletuksia Pelitililleen ja nostoja PelitiIiltään vain Peliasiakkaan omalta pankkitililtä, sähköisestä lompakosta tai käyttäen muuta Peliasiakkaalle kuuluvaa maksutapaa, sekä voimassa olevien talletuksia ja nostoja koskevien sääntöjen (luettavissa täältä) mukaisesti.

Peliasiakkaalla ei ole oikeutta Pelitilillään noteerattuihin varoihin tai muihin jäljelle jääneisiin oikeuksiin, etuihin ja/tai voittoihin, jotka on hankittu petoksella tai muulla pelisääntöjen tai sopimusehtojen rikkomuksella, rikollisella toiminnalla, pelijärjestelmän manipuloinnilla tai muulla sopimattomalla tavalla. Operaattori pidättää itsellään oikeuden rajoittaa Peliasiakkaan käyttöoikeutta Pelipalveluun ja/tai oikeutta pitää hallussaan Pelitilillä noteerattuja varoja tiettynä aikana, josta Operaattori päättää epäillessään tai todistettuaan, että Peliasiakas on rikkonut pelisääntöjä ja/tai Sopimusta tai muista turvallisuussyistä.

Operaattori pidättää itsellään aina oikeuden ennen siirtoa tarkistaa ja vahvistaa Peliasiakkaan henkilöllisyyden ja Peliasiakkaan oikeudet maksuvälineeseen ja varoihin.

Operaattorilla on tällaisen tarkastuksen aikana oikeus pitää Pelitilillä noteeratut varat hallussaan, eikä se ole vastuussa maksuviivästyksestä tai muista viivästyksistä, jotka johtuvat tarkastuksista. Epäilyttävän käyttäytymisen yhteydessä tarkastukset voivat kestää jopa kuusi (6) kuukautta. Aikaraja voi muuttua lain ja/tai viranomaispäätöksen seurauksena. Tarkastusaikana nostona pyydetyt varat säilytetään Pelitilillä jäädytettyinä varoina.

3.6 Panttaus- ja valuuttakeinottelukielto

Pelitilillä noteerattuja varoja ei saa pantata. Pelitiliä ei saa käyttää valuuttakeinotteluun eikä valuuttakurssien vaihtelujen hyödyntämiseen. Operaattori pidättää itsellään oikeuden maksaa tarvittaessa takaisin Peliasiakkaan Pelitilille tallettamat varat sen vaihtokurssin mukaan, joka oli voimassa talletushetkellä.

3.7 Peliasiakkaan mahdollisuus jäädyttää pelikategorioita

Peliasiakas voi itse jäädyttää pelikategorioita valitsemakseen ajanjaksoksi käyttämällä työkalua, joka antaa Peliasiakkaan itsensä määrittää jäädytettävän pelikategorian/pelikategoriat sekä ajanjakson, jona jäädytys on voimassa.

3.8 Peliasiakkaan mahdollisuus lukita Pelitili

Peliasiakas voi ilmoittaa Operaattorille, että hän haluaa lukita Pelitilinsä. Pelitilin lukitseminen tarkoittaa, ettei asiakas voi sen jälkeen enää käyttää Pelitiliään tai avata uutta Pelitiliä. Operaattori suorittaa lukitsemisen Peliasiakkaan pyynnöstä. Operaattori vahvistaa Peliasiakkaalle sähköpostitse suorittaneensa Pelitilin lukitsemisen.

3.9 Tilitapahtumien kontrollointi

Operaattori ei anna pelitodistuksia tai kuitteja Pelitilin yksittäisistä tapahtumista. Tapahtumat tilitetään elektronisesti Pelipalvelussa. Peliasiakas sitoutuu tarkistamaan, että Pelitilin tapahtumat vastaavat Peliasiakkaan suorittamia toimenpiteitä.

3.10 Reklamaatio ja vanhentuminen

Esimerkiksi virheellistä maksua tai saamatta jäänyttä voittoa koskeva reklamaatio on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava Operaattorille 30 päivän kuluessa siitä, kun poikkeama huomattiin tai se olisi pitänyt huomata. Jos Operaattori ei ole vastaanottanut reklamaatiota säädetyn ajan kuluessa, Peliasiakas menettää oikeutensa vedota poikkeamaan.

Jos Peliasiakas huomaa, että Operaattorin tai Peliasiakkaan suorittama Pelitilin sulkeminen, lukitseminen, jäädyttäminen tms. on epäonnistunut, Peliasiakkaan on välittömästi ilmoitettava tästä Operaattorille. Operaattori ei missään tilanteessa vastaa pelipanoksista, joilla Peliasiakas on voinut pelata sen jälkeen, kun Pelitilin sulkemista, lukitsemista tai jäädyttämistä on pyydetty tai kun Peliasiakas on rajoittanut pelioikeuttaan. Päätöksen tulla asiakkaaksi tekee aina Peliasiakas itse, ja vastuu Pelipalvelun käytöstä on aina Peliasiakkaalla.

3.11 Ulkoinen verkko

Esimerkiksi pokeria, vedonlyöntiä ja tiettyjä kasinopelejä pelataan Operaattorin alihankkijoiden toimittamissa ulkoisissa verkoissa. Näissä ulkoisissa verkoissa pelattaviin peleihin sovelletaan tämän Sopimuksen lisäksi lisäehtoja. Peliasiakasta kehotetaan tutustumaan näihin lisäehtoihin huolellisesti ennen tällaisten ulkoisten verkkojen käyttämistä.

4. PELAAMISTA KOSKEVAT RAJOITUKSET

4.1 Yleistä

Peliasiakas lupaa tämän Sopimuksen lisäksi noudattaa aina kulloinkin voimassa olevia pelisääntöjä, jotka koskevat kaikkia Pelipalvelun pelejä. Pelisääntöjen tai tämän Sopimuksen rikkomuksesta seuraa automaattisesti, että Pelitapahtuma julistetaan mitättömäksi ja Peliasiakas menettää näin oikeutensa mahdollisiin voittoihin, jotka ovat peräisin tällaisesta mitätöidystä pelistä. Operaattori pidättää itsellään oikeuden Peliasiakkaan edellä olevan mukaisen sopimus- tai sääntörikkomuksen seurauksena julistaa pelit mitättömiksi koko asiakassuhteen ajalta.

Jos Peliasiakas havaitsee järjestelmässä ohjelmointivirheen tai muun vian, hän on velvollinen kirjautumaan välittömästi ulos Pelipalvelusta. Peliasiakas ei saa koskaan hyödyntää Pelipalvelun ohjelmointivirhettä tai muuta vikaa. Peliasiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Operaattorille, mikäli hän havaitsee ohjelmointivirheen tai muun vian Pelipalvelussa.

4.2 Mitättömät Pelitapahtumat ja sopimaton käytös

Operaattori pidättää itsellään oikeuden julistaa Peliasiakkaan Pelitapahtuma mitättömäksi kokonaan tai osittain, jos ilmenee esimerkiksi, että

 • se on tarjottu, jätetty tai hyväksytty virheen seurauksena;
 • Peliasiakas tai tämän kanssa yhteistyössä toimivat tahot yrittävät yhdessä kiertää Sopimusta;
 • Peliasiakas on jäävi osallistumaan peliin, jonka lopputulokseen Peliasiakas ja/tai Peliasiakkaan kanssa yhteistyötä tekevä toinen osapuoli voi vaikuttaa suoraan tai välillisesti; ja/tai
 • Pelitapahtuman lopputulokseen on suoraan tai välillisesti vaikutettu rikollisella toiminnalla.

Peliasiakkaan on itse henkilökohtaisesti suoritettava kaikki Pelipalveluun liittyvät toimenpiteet, ja kaikki panokset saa asettaa vain Peliasiakkaan itsensä eduksi. Kolmas osapuoli ei saa päästä Pelipalveluun Peliasiakkaan Pelitilin kautta.

Esimerkiksi seuraavanlainen käytös on ehdottomasti kiellettyä Pelipalvelussa:

 • Apuohjelmien ("EPA-ohjelmien”) käyttö tai käytön yritys mukaan luettuna mutta näihin rajoittumatta ohjelmisto- ja ei-ohjelmistopohjaiset tietokannat ja profiilit, esimerkiksi Internet-sivut ja kirjautumispalvelut, jotka on luotu epäreilun edun antamiseksi Peliasiakkaalle. Epäreilulla edulla tarkoitetaan jokaista tilannetta, jossa Peliasiakas pääsee käyttämään tai kokoamaan sellaista tietoa muista Peliasiakkaista, joita Peliasiakas ei ole itse havainnut käyttämällä Pelipalvelua;
 • Tekoälyn tai Peliasiakkaan puolesta pelaavan tai Peliasiakasta pelissä neuvovan ohjelmiston, esimerkiksi ns. robottien, käyttö tai käytön yritys;
 • Yhteispeli tai yhteispelin yritys vaihtamalla tietoja jakajan korteista tai muulla tavalla tällaisen yrityksen lopputuloksesta riippumatta. Operaattori pidättää itsellään oikeuden muiden toimien lisäksi estää Peliasiakkaan sijoittamisen ja/tai pelaamisen tietyssä pelipöydässä tai turnauksessa mukaan luettuna oikeuden estää kahta tai useampaa Peliasiakasta pelaamasta yhdessä samassa pöydässä tai samassa turnauksessa;
 • Pelimerkkien dumppaus tai pelimerkkien dumppausyritys tällaisen yrityksen lopputuloksesta riippumatta;
 • Kaikenlaiset yritykset muuttaa, muokata tai murtaa ohjelmistoa, purkaa sen koodi tai selvittää, kuinka ohjelmisto on laadittu;
 • Muu Operaattorin mielestä epärehellinen käytös tai epärehellisen käytöksen yritys tällaisen yrityksen lopputuloksesta riippumatta, mukaan luettuna mutta näihin rajoittumatta lainvastainen, vilpillinen ja sopimaton käytös Pelipalvelua käytettäessä. Toimet kattavat edellä mainittujen toimien lisäksi pelin muunlaisen manipuloinnin tai laittomasti suoritetun maksun, mukaan luettuna mutta näihin rajoittumatta varastetun pankki- tai luottokortin käyttö, lainvastainen maksusuoritus, takaisinmaksu ja rahanpesu.

Operaattori varaa oikeuden ryhtyä toimiin joko itse tai valitsemansa alihankkijan välityksellä saadakseen selville ja/tai estääkseen yhteispelin, kiellettyjen EPA-ohjelmien ja robottien käytön, pelimerkkien dumppauksen sekä muun epärehellisen tai sopimattoman käytöksen.

Peliasiakas tai henkilö, joka aikoo rekisteröityä Pelipalveluun, vastaa aina itse Pelipalveluun rekisteröitymisen ja Pelipalvelun käytön laillisuudesta siinä maassa tai sillä alueella, jolla hän oleskelee.

4.3 Rajoitetut alueet

Operaattori ei voi avata Pelitiliä tai ottaa vastaan panoksia henkilöiltä, jotka oleskelevat tietyissä maailman maissa, esim. Yhdysvalloissa, Venäjällä tai Turkissa.

4.4 Lainvastainen toiminta

Operaattori ei hyväksy lainvastaista toimintaa, ja se voi sellaista havaitessaan tai aiheellisesti epäillessään lopettaa heti asiakassuhteen, sulkea Pelitilin ja tehdä tarvittaessa yhteistyötä viranomaisten kanssa

5. AUKIOLOAJAT

Pelipalvelussa voi pelata Operaattorin määrääminä aikoina. Aukioloajat on ilmoitettu Pelipalvelussa. Sama koskee Operaattorin asiakaspalvelua ja muita konttoritoimintoja.

6. PANOSTASOT

Minimi- ja maksimipanostasot ovat esillä luettelona Pelipalvelussa.

Operaattori pidättää itsellään oikeuden muuttaa panostasoluettelon tietoja. Operaattori ilmoittaa Peliasiakkaille panostasojen muutoksista tai korotuksista julkaisemalla uudet panostasot panostasoluettelossa.

Mikäli Peliasiakas ei hyväksy uutta panostasoa, Peliasiakkaan ei tulisi käyttää Pelipalvelua. Muussa tapauksessa uusi panostaso sitoo Peliasiakasta.

7. VOITOT JA VOITTOJEN MAKSU

Voitot ja mahdolliset pelimaksujen/-panosten takaisinmaksut noteerataan automaattisesti Peliasiakkaan Pelitilillä. Peliasiakas voi pyytää tilisiirtoa Pelitililtä sille pankkitilille, siihen sähköiseen lompakkoon tai sitä Peliasiakkaan rekisteröimää muuta maksutapaa käyttäen edellyttäen, että Operaattori tukee maksutapaa.

Voitot maksetaan Pelitilille niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun Pelitapahtuma on päättynyt tai tulos vahvistettu.

Operaattori ei vastaa millään tavalla suorista tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat johtua voittojen maksun viivästymisestä tai kyvyttömyydestä maksaa voittoja. Voittoja ei voida vaihtaa tai lunastaa toista voittoa vastaan. Peliasiakas vastaa yksin mahdollisista veroista ja maksuista, joita voitosta voi seurata.

Operaattori ei ole missään tilanteessa vastuussa Peliasiakkaalle mahdollisista aiheutuvista seurauksista, jotka johtuvat voiton luovutuksesta tai muista voittoon liittyvistä toimista.

Peliasiakasta, joka haluaa tietoja verotuksellisista tai juridisista kysymyksistä, kehotetaan ottamaan yhteyttä neuvonantajaan ja/tai viranomaisiin siinä maassa, jossa Peliasiakas asuu.

8. CHAT-PALVELU

8.1 Yleistä

Joidenkin tarjottujen pelien yhteydessä sekä ajoittain asiakaspalvelutilanteissa Operaattori tai sen alihankkija tarjoaa reaaliaikaisen chat-palvelun (jäljempänä "Chat-palvelu”).

Seuraavat säännöt sitovat Peliasiakkaita, jotka käyttävät Chat-palvelua:

Chat-palvelua saa ainoastaan käyttää sellaisten viestien ja materiaalin välittämiseen, jotka ovat soveliaita, tarkoituksenmukaisia sekä Suomen lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisia ja jotka muutenkin ovat Pelipalvelun hengen mukaisia. Operaattori yksin päättää, mikä täyttää nämä kriteerit.

Operaattori ei tue eikä vastusta yksittäisen Peliasiakkaan mielipidettä, mutta Operaattori voi ryhtyä toimenpiteisiin mielipiteen ilmaisemistapaa vastaan.

8.2 Sisältö ja käyttäytyminen

Peliasiakas ymmärtää ja hyväksyy, että hän on itse kokonaan vastuussa omasta Chat-palvelukäytöstään sekä kaikesta Chatpalvelussa harjoittamastaan viestinnästä ja toiminnasta. Tähän lukeutuu kaikki Sisältö, johon Peliasiakas osallistuu. "Sisältö” tarkoittaa Chat-palvelussa käytävää viestintää sekä siellä olevia asiakirjoja ja muuta materiaalia. Operaattori ei ennakkotarkasta Chat-palvelun Sisältöä eikä Operaattori ole vastuussa Sisällöstä, joka Chat-palvelun Peliasiakkaat toimittavat.

Operaattori tai sen alihankkija pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ja syytä ilmoittamatta poistaa sellaiset Sisällöt, jotka Operaattorin tai sen alihankkijan mielestä eivät ole soveliaita. Operaattori tai sen alihankkija ei ole vastuussa siitä, että Sisältöä ei ole poistettu tai että poistaminen myöhästyy.

Peliasiakkaan käyttäytymisen tulee noudattaa yleisesti hyväksyttäviä käyttäytymissääntöjä. Peliasiakas rikkoo käyttäjiä koskevia sääntöjä, mikäli Peliasiakas toimii esimerkiksi jollakin seuraavista tavoista:

 • Lähettää, levittää tai helpottaa kielletyn tai lainvastaisen Sisällön levittämistä tai sellaisen Sisällön levittämistä, joka voi olla vahingollista, loukkaavaa, rasistista tai joka voidaan ymmärtää loukkaavaksi. Syrjintää ei sallita;
 • Kehottaa lainvastaiseen toimintaan tai sopimuksen tai pelisääntöjen rikkomiseen (vilppi);
 • Uhkailee, ahdistelee, alentaa tai toimii muulla ei-toivotulla tavalla toista Peliasiakasta tai chat-emäntää tai -isäntää kohtaan tai häiritsee viestintää Chat-palvelussa (loukkaavalla kielellä), teknisellä väärinkäytöllä, liian monilla ainoastaan isoilla kirjaimilla kirjoitetuilla viesteillä tai ns. "floodingilla” (saman viestin toistuvasti lähettäminen) tai vastaavalla;
 • Yrittää saada salasanoja tai muuta tilitietoja tai muita yksityistietoja haltuunsa Peliasiakkaalta. Operaattorin työntekijät eivät koskaan kysy Peliasiakkaalta Kirjautumistunnuksia tai muita yksityistietoja;
 • Lähettää viestejä muihin tarkoituksiin kuin henkilökohtaiseen viestintään, lähettää viruksia sisältävää Sisältöä;
 • Levittää mainoksia, mainosmateriaalia tai käyttää Chat-palvelua kaupalliseen tarkoitukseen;
 • Esiintyy väärällä henkilöllisyydellä tai vihjaa, että on Operaattorin tai sen yhteistyökumppanin tai tytäryhtiön työntekijä tai että edustaa jotain edellä mainitusta;
 • Muu Operaattorin mielestä sopimaton käyttäytyminen, esimerkiksi keksittyjen turvallisuusraporttien lähettäminen.

8.3 Turvallisuus

Chat-palvelu on reaaliaikainen palvelu, minkä vuoksi Operaattori ei tue, hyväksy tai tarkista ennakkoon Peliasiakkaiden siinä jakamaa sisältöä. Tämän vuoksi Peliasiakkaita pyydetään ottamaan huomioon mahdolliset turvallisuusriskit, joita muiden Peliasiakkaiden kanssa viestittely Chat-palvelussa saattaa aiheuttaa. Arkaluontoisia tietoja, kuten henkilötunnuksia saa luovuttaa ainoastaan Operaattorin Asiakaspalvelulle, kun tarkoituksena on tunnistaa Peliasiakas.

Operaattorin edustajat voivat valvoa kaikkea, mitä Peliasiakas viestii tai kirjoittaa Chat-palvelussa.

8.4 Sääntöjen rikkominen

Mikäli Peliasiakas rikkoo Sisältöön ja käyttäytymiseen liittyviä sääntöjä, Operaattori voi ryhtyä toimenpiteisiin Peliasiakasta kohtaan. Operaattori voi antaa varoituksen rikkomuksesta tai jäädyttää Chat-palvelun, tai se voi heti sulkea Peliasiakkaan Pelitilin. Operaattorin ei tarvitse ilmoittaa Peliasiakkaalle ennakkoon toimiin ryhtymisestä.

8.5 Lainvastainen toiminta

Operaattori ei hyväksi lainvastaista toimintaa, ja se voi sellaista havaitessaan tai aiheellisesti epäilleessään lopettaa heti asiakassuhteen, sulkea Pelitilin ja tehdä tarvittaessa yhteistyötä viranomaisten kanssa.

9. EI TAKUITA

Peliasiakas ymmärtää ja hyväksyy seuraavat asiat siltä osin, kun ne eivät rajoita hänen lakisääteisiä oikeuksiaan:

A. Pelipalvelun hyödyntäminen tapahtuu peliasiakkaan omalla vastuulla ja Pelipalvelu tarjotaan "sellaisena kuin se on”. Operaattori nimenomaisesti kiistää kaikki nimenomaiset tai oletetut takuut.

B. Pelaaminen tapahtuu aina Peliasiakkaan omalla vastuulla.

C. Operaattorin järjestelmässä/verkossa saattaa esiintyä viivästyksiä. Operaattori pidättää itsellään oikeuden vahvistaa kunkin pelitapahtuman lopputuloksen Pelipalvelussa. Rekisteröitymällä Peliasiakkaaksi ja käyttämällä Pelipalvelua Peliasiakas sitoutuu tällaisiin päätöksiin.

D. Operaattori ei takaa muun muassa, että:

 1. Pelipalvelu vastaa Peliasiakkaan odotuksia;
 2. Pelipalvelu on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi;
 3. Pelipalvelun hyödyntämisestä saatava tulos on oikea ja luotettava;
 4. niiden tuotteiden, palveluiden, tiedon tai muun materiaalin laatu, jotka Peliasiakas on ostanut tai saanut Pelipalvelun kautta,vastaa Peliasiakkaan odotuksia.

E. Peliasiakas vastaa yksin tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu sisällön lataamisesta Pelipalvelusta.

F. Mikään neuvo tai informaatio, kirjallisena tai suullisena, jonka Peliasiakas saa Operaattorilta tai Pelipalvelun kautta, ei muodosta mitään takuuta, jota ei erityisesti ole ilmaistu näissä ehdoissa. Edellä oleva ei rajoita Peliasiakkaan lakisääteisiä oikeuksia.

10. VASTUUNRAJOITUKSET

Peliasiakas nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy sen, että Operaattori ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta viivästys, käyttämättä jääneestä verkkosivuston käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys tai muu taloudellinen menetys, joka johtuu:

 1. pelipalvelun käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää;
 2. korvaavan tavaran tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, joka perustuu Pelipalvelun kautta ostettuun tai saatuun tavaraan, tietoon, informaation tai palveluun, viestistä, joka on vastaanotettu Pelipalvelun kautta, tai liiketoimesta, joka on tehty Pelipalvelun välityksellä;
 3. kolmannen osapuolen Peliasiakasta kohtaan esittämästä vaatimuksesta;
 4. oikeudettomasta pääsystä Peliasiakkaan tiedonsiirtoihin tai niiden muuttamisesta; tai
 5. muista Pelipalveluun liittyvistä olosuhteista.

Operaattori torjuu kaikki mahdolliset korvausvaatimukset, jotka johtuvat Pelipalvelun tarjoamisesta, toiminnasta, laadusta, mahdollisista virheistä, kuten kirjoitusvirheistä, ohjelmointivirheistä ja muista Pelipalveluun liittyvistä tilanteista, joita ei ole laissa erikseen mainittu.

11. FORCE MAJEURE

Operaattori ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu Peliasiakkaalle ylivoimaisesta esteestä tai muusta vastaavasta olosuhteesta, joka vaikuttaa suoraan tai välillisesti Operaattoriin ja joka kohtuuttomasti vaikeuttaa Operaattorin toimintaa (force majeure).

Esimerkkejä tällaisista ylivoimaisista esteistä ovat todellinen tai mahdollinen työselkkaus, viranomaistoimenpide, sota tai sodan uhka, sabotaasi, siviilitottelemattomuus, mielenosoitus, tulipalo, myrsky, tulva, räjähdys, maanjäristys, materiaaleja tai resursseja koskeva määräys tai rajoitus, kyvyttömyys saada tarvittava lupa, onnettomuus ja vika sähkö- tai tietoliikenneyhteyksissä.

Ylivoimainen este tai muu Operaattorista riippumaton tapahtuma, joka estää, viivästyttää tai vaikeuttaa Pelipalvelun ylläpitoa, oikeuttaa Operaattorin keskeyttämään tai rajoittamaan toimintoaan toistaiseksi.

12. MUUTOKSET PELIPALVELUSSA, PELISÄÄNNÖISSÄ TAI SOPIMUSEHDOISSA

Operaattori pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia Pelipalveluun sekä tarvittaessa muuttaa pelisääntöjä ilmoittamatta siitä etukäteen Peliasiakkaalle. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan Pelipalvelussa.

Operaattori pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa tämän Sopimuksen ehtoja. Jos Operaattori ottaa käyttöön Sopimusehdon, joka lisää Peliasiakkaan velvollisuuksia tai vähentää tämän oikeuksia ja joka ei johdu laista, asetuksesta tai viranomaisen päätöksestä, Peliasiakkaille ilmoitetaan tästä Pelipalvelussa tai ilmoitus lähetetään asiakkaan Pelipalvelussa olevaan postilaatikkoon tai siihen sähköpostiosoitteeseen jonka Peliasiakas on viimeksi rekisteröinyt Operaattorissa.

Mikäli Peliasiakas ei hyväksy uutta Sopimusehtoa, Peliasiakkaan tulee kirjallisesti irtisanoa Sopimus, ennen kuin muutettuja ehtoja aletaan soveltaa. Muussa tapauksessa uudet ehdot sitovat Peliasiakasta.

13. PELIASIAKKAAN OIKEUS LOPETTAA ASIAKASSUHDE

Peliasiakas voi lopettaa asiakkuuden irtisanomalla tämän Sopimuksen kirjallisesti. Operaattori odottaa mahdollisten avoimien pelien tulosten ratkeamista ja lopettaa sen jälkeen asiakkuuden. Asiakkuuden päättyessä Operaattori siirtää mahdolliset Pelitilillä olevat varat, joihin Peliasiakkaalla on oikeus, Peliasiakkaan pyynnöstä asiakkaan rekisteröimälle pankkitilille, sähköiseen lompakkoon tai muulla rekisteröidyllä maksutavalla edellyttäen, että Operaattori tukee tätä maksutapaa. Jos Peliasiakas ei ota Operaattoriin yhteyttä kolmen (3) vuoden kuluessa asiakkuuden päättymisestä, Peliasiakkaan oikeus tilillä jäljellä oleviin varoihin raukeaa.

14. OPERAATTORIN OIKEUS ASETTAA RAJOITUKSIA PELITILILLE, LUKITA PELITILI TAI LOPETTAA ASIAKKUUS

Operaattori pidättää itsellään oikeuden välittömästi ja ilman Peliasiakkaalle annettavaa syytä tai etukäteisilmoitusta asettaa Pelitilille rajoituksia, lukita Pelitilin ja/tai päättää asiakkuuden joko seuraavissa tapauksissa tai jos Operaattori muuten katsoo sen välttämättömäksi:

 • Peliasiakas rikkoo Sopimusta tai pelisääntöjä;
 • Peliasiakas on Operaattorin mukaan varustautunut tavalla, joka on Pelipalvelu huomioiden sopimatonta tai kiellettyä;
 • Sovittujen palvelumaksujen veloittamiseen tarvittava kate puuttuu;
 • Operaattorlla on syytä kyseenalaistaa Peliasiakkaan oikeus käyttää Pelitiliä;
 • Operaattorilla on kohtuullinen syy epäillä, että Pelipalvelun käyttämiseen liittyy rikos, väärinkäyttö tai vilppi tai yritys tällaiseen toimintaan;
 • Pelitilillä ei ole rekisteröity siirtoja 24 kuukauden aikana;
 • Operaattori on velvollinen toimimaan siten lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen vuoksi;
 • Operaattori pitää sitä muuten tarpeellisena, esimerkiksi mutta näihin rajoittumatta turvallisuussyistä tai Operaattorin maineen vuoksi.

Rajoitukset voivat koskea koko Pelipalvelua tai vain tiettyjä pelejä tai tarjottavia palveluja.

Operaattori pidättää oikeuden yllä oleviin syihin vedoten tai jos Operaattori muuten katsoo sen välttämättömäksi, kieltäytyä avaamasta tiliä asiakkaalle tai määrittelemästä talletus- ja/tai tappioraja.

Operaattorilla on oikeus pidättää Pelitilillä noteeratut varat ja/tai vaatia takaisin rahat, joita Peliasiakas on hankkinut sopimattomalla tavalla tai muulla pelisääntöjen tai sopimusehtojen rikkomuksella, rikollisella toiminnalla harjoittamalla vilppiä tai manipuloimalla pelijärjestelmää tai muulla sopimattomalla tavalla sekä tällaisen käytöksen tai epäilyn yhteydessä.

Kun Peliasiakkaan asiakkuus on päätetty, Operaattori veloittaa mahdolliset maksamatta jääneet kulut tai/ja maksut Pelitililtä, ja mahdolliset Pelitilille jäävät varat, joihin Peliasiakkaalla on oikeus, maksetaan asiakkaan rekisteröimälle pankkitilille, sähköiseen lompakkoon tai muulla rekisteröidyllä maksutavalla edellyttäen, että Operaattori tukee tätä maksutapaa.

Jos Peliasiakas ei ole rekisteröinyt nostotiliä Operaattorissa, Peliasiakkaan henkilöllisyyttä ei voida varmistaa tai jos se on Operaattorin mielestä muusta syystä tarpeellista, entisen Peliasiakkaan Operaattorissa viimeksi rekisteröimään sähköpostiosoitteeseen lähetetään viesti, jossa Peliasiakasta kehotetaan ilmoittamaan nostotili, varmentamaan henkilöllisyytensä ja/tai ryhtymään johonkin muuhun pyydettyyn toimenpiteeseen. Jos Peliasiakas ei vastaa viestiin tai muulla tavalla ota yhteyttä Operaattoriin kolmen (3) vuoden kuluessa asiakkuuden lopettamisesta, Peliasiakkaan oikeus tilillä jäljellä oleviin varoihin raukeaa. Varoja, jotka ovat peräisin epärehellisestä pelistä tai muusta Sopimuksen rikkomuksesta, ei makseta, koska Peliasiakas on menettänyt oikeutensa niihin (katso kohta 3.5).

Peliasiakkaalle, jonka Pelitili on lukittu tai asiakkuus on lopetettu edellä mainituista syistä tai jos Operaattori muuten katsoo sen välttämättömäksi, ei myönnetä oikeutta osallistua Operaattorin fyysisiin peliturnauksiin tai muihin Operaattorin järjestämiin tapahtumiin.

15. IMMATERIAALIOIKEUDET

Operaattorin Pelipalvelun sisältö on suojattu suomalaisilla ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla ja sopimuksilla. Kaikenlainen Pelipalvelussa olevan aineiston kopioiminen ja jakelu, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta teksti, kuvitukset, valokuvat, elokuvat, musiikki ja tietokoneohjelmat, on ankarasti kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Operaattori pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty.

Operaattorin liiketunnus ja tuotemerkki sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- ja/tai palvelunimet ja sloganit ovat Operaattorin omaisuutta, eikä niitä saa käyttää millään tavalla ilman Operaattorin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Pelipalvelun käyttö ei muodosta minkäänlaista käyttöoikeutta eikä muuta oikeutta käyttää jotain Operaattorin Internet-sivuilla esiintyvää tavaramerkkiä tai nimeä ilman Operaattorin tai asianomaisen kolmannen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

16. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi.

17. SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset tähän Sopimukseen liittyvät riidat käsitellään ja ratkaistaan ensisijaisesti Ahvenanmaan käräjäoikeudessa.

18. VIRON ASUKKAITA KOSKEVAT SOPIMUSPOIKKEUKSET

Yleiset sopimusehdot koskevat Viron asukkaita seuraavin poikkeuksin ja/tai lisäyksin:

 • Kohta 1: Viron asukkaita koskeva sopimusosapuoli on lisenssinhaltija AS Pafer (rekisterinumero 10017059; osoite: Staapli 4-68, 10415 Tallinna, Viro).
 • Virolaisia pelaajia koskevat lisenssit ovat Pafin kokonaan omistaman virolaisen tytäryhtiön AS Paferin toimintalisenssit nro HKT000002 (voimassa 20.1.2010 alkaen) ja nro HKT00005 (voimassa 1.4.2010 alkaen) sekä toimilisenssit nro HKL000317 (voimassa 17.04.2020 alkaen) ja nro HKL000014 (voimassa 13.6.2009 alkaen). Kaikki lisenssit on myöntänyt Tallinnan vero- ja tullihallinto.
 • Viron asukkaita ja henkilöitä, joilla on virolainen ip-osoite: HAMPI-listalla (HAMPI = Hasartmängu mängimise piirangutega isikute) olevat henkilötiedot tallennetaan ja niitä käytetään soveltuvia tietosuojalakeja, mukaan lukien EU:n Tietosuoja-asetusta (EU) 2016/769, noudattaen.
 • Peliasiakas suostuu siihen, että Operaattorin ja Peliasiakkaan väliset sopimukset muunnetaan sähköiseen muotoon ilman paperikappaleiden allekirjoittamista, ja Peliasiakas pitää kaikkia tällaisia sopimuksia voimassaolevina ja itseään sitovina.
 • Johdanto, kohta 2 ja Tietosuojakäytäntö: Virossa asuvien pelaajien alaikäraja Paf.com-sivustolla pelaamiseen on 21 vuotta, poikkeuksena vedonlyönti, jossa alaikäraja on 18 vuotta.
 • Kohta 3.8: Peliasiakkaalla on oikeus lukita Pelitilinsä pelisivustolla.
 • Kohta 6: Sopimusehdot ja panostasot ovat voimassa sellaisina kuin ne ovat kirjautumishetkellä aina peli-istunnon päättymiseen saakka.
 • Kohta 16: Sopimus astuu voimaan, kun Peliasiakas hyväksyy nämä sopimusehdot napsauttamalla sopimusehtojen hyväksymisruutua rekisteröitymisvaiheessa.
 • Kohta 17: Näihin sopimusehtoihin liittyvät ristiriidat ratkaistaan Viron asiakkaiden osalta ensisijaisesti Harjun maaoikeudessa Virossa Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Evästeasetukset

Tämä sivusto käyttää 3:a evästetyyppiä: välttämättömät-, seuranta- ja markkinointievästeet.

Evästeasetukset

Valitse hyväksyttävät evästeet.

Lue lisää
Lue lisää
Lue lisää

PAFIN EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Me (Ålands Penningautomatförening, tunnetaan myös nimellä Paf) käytämme evästeitä ja vastaavaa tekniikkaa, kuten paikallista tallentamista, seurantapikseleitä ja/tai digitaalista sormenjälkeä (yhteisesti “Cookies”), jotta voimme tarjota sinulle parhaimman mahdollisen kokemuksen käyttäessäsi verkkosivujamme ja mobiiliapplikaatioitamme.

Löydät alta tietoa käyttämistämme evästeistä ja sen miksi niitä käytämme. On tärkeää, että tapamme käyttää evästeitä saa sinut tuntemaan olosi turvalliseksi.

1. Mitä evästeet ovat?

Eväste on pienikokoinen tekstitiedosto, joka ladataan laitteellesi (esimerkiksi tietokoneellesi, mobiililaitteellesi tai tabletillesi) kun vierailet sivustollamme. Evästeitä luomalla pystymme tunnistamaan sinut ja tavan, jolla käytät sivujamme. Sen avulla voimme parantaa pelisivustomme käyttökokemusta tarjoamalla sinulle henkilökohtaista sisältöä, joka on sovitettu mieltymystesi mukaan.

Evästeet voivat olla väliaikaisia (joita kutsutaan myös nimellä “istuntoeväste” ) tai pysyviä evästeitä. Istuntoevästeet katoavat kun suljet selaimen, kun taas pysyvät evästeet säilytetään selaimessasi evästeen vanhenemiseen asti, edellyttäen ettei niiden voimassaoloaika pitkity joka kerta verkkosivustolle palatessasi.

2. Mitä evästeitä Paf käyttää ja miksi?

Käytämme eri tyyppisiä evästeitä, sekä ensimmäisen että kolmannen osapuolen evästeitä. Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat meidän luomiamme ja kolmannen osapuolen evästeet ovat luotu yhdessä niiden yritysten kanssa, joiden kanssa teemme yhteistyötä tai joilta ostamme palveluita. Kolmannen osapuolen evästeitä käytetään useimmiten keräämään tilastotietoa selainkäyttäytymisestäsi. Niitä voidaan käyttää myös datan keräämiseen, jonka avulla voidaan luoda kohdistettua markkinointia ja viestintää muilla verkkosivuilla.

Käytämme seuraavia evästeitä:

 • Välttämättömät evästeet

  Käyttämällä pelipalveluamme hyväksyt sen, että käytämme välttämättömiä evästeitä. Ilman näitä evästeitä emme voi tarjota pelipalvelua, eikä verkkosivustomme välttämättä toimi oikein. Välttämättömiä evästeitä käytetään esimerkiksi muistamaan asetuksesi, tietoturvan ylläpitämiseen ja täyttämään velvollisuutemme kumppaneitamme (esimerkiksi pelintarjoajat) kohtaan, jotta voimme maksaa heille oikeat palkkiot.

 • Analyysievästeet

  Näiden evästeiden avulla mittaamme ja analysoimme pelipalvelumme käyttöä, ja ne auttavat meitä parantamaan tarjoamiamme palveluja.

 • Mainosevästeet

  Mainosevästeiden avulla voimme kohdistaa sinulle räätälöityä markkinointia, tarjouksia ja informaatiota muilla verkkosivuilla, kuten sosiaalisessa mediassa (esimerkiksi Facebook), ja voimme myös tutkia markkinointimme tuloksia.

3. Miten voin poistaa evästeet?

Jos et halua verkkosivujen keräävän evästeitä laitteellesi, voit säätää selaimesi asetuksia. Asetuksia säätämällä voit saada tiedon ennen kuin eväste tallennetaan laitteellesi ja voit myös asettaa selaimesi joko kieltämään kaikki evästeet tai kieltämään ne evästeet, jotka tulevat kolmannelta osapuolelta (kolmannen osapuolen evästeet).

Sama pätee halutessasi poistaa jo olemassa olevat, laitteellesi tallennetut evästeet. Muista, että sinun tulee säätää asetukset erikseen jokaiselle käyttämällesi selaimelle.

Huomaathan, että ilman evästeitä emme voi luvata, että sivustomme ja käyttäjäkokemuksesi on optimaalinen.

Huomaathan myös, että eri selaimilla on erilaiset eväsasetukset, eivätkä ne ole hallinnassamme. Siksi neuvomme sinua tutustumaan jokaisen tarjoajan, kuten Google Chromen ja FireFoxin omiin ohjeisiin.