Logga in
Tillbaka

Du är försäkrad

Vi erbjuder en unik spelvårdsförsäkring för spelare som uppfyller kriterierna.

Vad är en spelvårdsförsäkring?

Vår spelvårdsförsäkring finns för att vi vill hjälpa de spelare som har utvecklat ett spelberoende att få tillgång till professionellt stöd. Försäkringen ersätter behandling för upp till 2 300 € hos en terapeut som är godkänd av försäkringsbolaget. Försäkringen tillåter också att en anhörig deltar i behandlingen tillsammans med den drabbade personen.

Vem omfattas av försäkringen?

Försäkringen gäller för spelare bosatta i Finland, Sverige samt Estland och som är över 18 år. För att kunna nyttja försäkringen behöver man ha varit registrerad kund vid Paf-koncernen minst 12 månader och ha spelat för minst 120 € under den senaste 12-månadersperioden. Försäkringen täcker inte behandling om spelaren har diagnostiserats eller behandlats för spelberoende (eller genomgått liknande beroendebehandling) under de senaste tre åren.

Hur kan jag få hjälp?

Om du misstänker att du har ett beroende och uppfyller de ovannämnda kriterierna, kan du söka hjälp via oss:

Kontakta kundservice för mer information om vår spelvårdsförsäkring.

Läs mer om hur vi hjälper dig att spela ansvarsfullt.

Du är försäkrad