Tillbaka

Hitta hjälp

Om du har spelproblem rekommenderar vi att du talar med någon.

Att tala med någon kan ibland vara ett viktigt första steg mot förändring.

Hjälplinjer

Peluuris hjälplinje: +358 (0) 800 100 101

Beroendemottagningen på Åland: 018 532 851

Hitta hjälp