Information om företaget

Paf Responsible Gaming Summit

Vi på Paf är kända för att vi uppnått en hög nivå gällande ansvarsfullt spelande. Det finns dock fortfarande mycket att göra: för våra kunders skull vill vi föra detta utvecklingsarbete vidare även i framtiden. Vi anser att man inte nog kan betona betydelsen av säkerheten inom spelbranschen.

Att främja ansvarsfullt spelande är förnuftigt även ur affärsverksamhetens synvinkel eftersom det utformar grunden för långvariga kundrelationer. Därför har vi redan under många år anordnat evenemanget Paf Responsible Gaming Summit på Åland.

Ett mer ansvarstagande tankesätt för hela branschen

Vårt syfte är att främja ansvarsfullt och säkert spelande inom hela spelbranschen. Vårt populära evenemang erbjuder forskare, tillsynsmyndigheter, samarbetspartners och andra spelbolag ett forum där de kan träffas och diskutera eventuella problem och komma på lösningar. Tidigare års evenemang har fått bra respons och de har upplevts som nyttiga och meningsfulla.

Mer information om kommande evenemang får du genom att kontakta oss.