Ettevõtte andmed

Paf Responsible Gaming Summit

Meie Pafis soovime, et meid teatakse rohkem kui ainult vastutustundliku mängimise auhindade ja oluliste tunnustuste võitjat. Meie sooviks ja eesmärgiks on olla ka tulevikus eestvedaja rollis vastutustundliku mängimise arendusel mängijate seisukohast vaadatuna. Usume et hasartmängu-tööstuses ei tohi fookus vastutustundlikust mänguteenusest kõrvale kalduda.

See on ka majanduslikult mõtekas, kuna vastutustundlik mängimisharjumus aitab luua pikaaegset ja turvalist mängusuhet. Seetõttu oleme juba mitmel aastal Ahvenamaal Paf Responsible Gaming tippkohtumist võõrustanud.

Vastutustundlikum mõttemaailm

Meie eesmärgiks on populariseerida vastutustundliku mängusuhet terves hasartmängu-tööstuses. Meie populaarsest konverentsist on kujunenud foorum, kus kohtuvad teadlased, seaduste reguleerijad, koostööpartnerid ja teised hasartmänge pakkuvad ettevõtted, et üheskoos arutleda takistuste seljatamise ja erinevate eesmärkide poole püüdlemise üle. Senini toimunud ürituste tagasiside on olnud ainult positiivne.

Kui soovid teavet tulevaste ürituste kohta, võta meiega ühendust.