Information om företaget

Forskningssamarbete med Stockholms Universitet

I september 2015 inledde Paf ett 4-årigt forskningssamarbete med psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet. Samarbetet avser ett forskningsprojekt om nätspel med fokus på gränssättning, spelbeteende, attityder till spelverktyg och feedback på spelvanor. Forskningsprojektet har sin utgångspunkt i vår spelsajt paf.com

Under 2016 och början av 2017 ligger fokus på datainsamling och analys.

Forskningsprojektet “Gambling problem care: Hur ska sjukvården upptäcka och hantera spelproblem?”

Målet med forskningsprojektet var att undersöka vårdpersonals kompetens att upptäcka om en person har spelproblem i samband med sjukvårdsrådgivning.

Utöver det hade projektet som mål att utforma strategier och program för att öka insikten hos enskilda personer om deras spelproblem samt öka deras förmåga att kontrollera spelvanorna.

Ett direkt resultat av projektet är vår unika spelvårdsförsäkring. Spelförsäkringen har tagits fram för att hjälpa de av våra kunder som utvecklat ett spelberoende att få tillgång till professionellt stöd.

Forskningsprojektet finns presenterat i sin helhet i boken "GAPRO CARE-projektet: Spelprevention, spelproblematik och vårdpolicyprogram".

Forskningsprojektet påbörjades i augusti 2008 och avslutades i september 2010.

Frågor?

Om du vill veta mer om Pafs forskningsprojekt är du välkommen att kontakta kundtjänst via email på kundservice@paf.com