Meny

Information om företagetForskningsprojekt – hur sjukvården ska upptäcka och hantera spelproblem

Trots den livliga debatt som förts de senaste åren kring spelmissbruk och spelberoende har forskning inom området och möjligheten till vård för de som är spelberoende försummats. För att vi ska kunna bidra till att lösa detta problem måste vi först och främst få ökad kunskap om det och utveckla ett bra samarbete med personal inom vården. Därför var vi på Paf med och startade upp och finansierade forskningsprojektet GAPRO CARE Åland (”Gambling problem care”), med inriktning på spelproblematik och spelmissbruk. Projektet påbörjades i augusti 2008 och avslutades i september 2010. Resultatet finns presenterat i boken "GAPRO CARE-projektet; Spelprevention, Spelproblematik och Vårdpolicyprogram".

En spin-off-effekt, tack vare vårt engagemang i GAPRO CARE, är vår unika spelvårdsförsäkring.

Projektets främsta mål var att:

  1. undersöka vårdpersonals kompetens att vid sjukvårdsrådgivning kunna upptäcka om en person har spelproblem, samt
  2. utforma strategier och program för att öka insikten hos enskilda personer om deras spelproblem och öka deras förmåga att kontrollera spelvanorna.

Projektet leddes av Dr. Barbro Gustafsson, professor emerita vid Karolinska Institutet, som var gästprofessor på halvtid vid Högskolan på Åland under den tid som projektet pågick. Forskningsprojektet, som omfattar både intervjuer och enkätundersökningar, har utförts i Finland, Sverige och på Åland. Intervjumaterialet omfattade drygt 800 A4-sidor.

Forskningen ledde bla till följande viktiga resultat:

  • På grund av bristande yrkeskompetens på området upptäcker inte vårdpersonal vid sjukvårdsrådgivning att vissa personer har spelproblem.
  • Självkänsla och självbedrägeri är två centrala faktorer för att utveckla spelproblem.
  • Spelproblem omfattar perioder av spelmissbruk, vilket lägger grunden för ett spelberoende.
  • Allvarliga konsekvenser till följd av spelande kan leda till en vändpunkt.

Utöver dessa resultat har projektet GAPRO CARE Åland lett till utformandet av ett program för att hjälpa personer som har spelproblem. Resultaten kommer till nytta i vårt arbete för ansvarsfullt spelande och bidrar till att våra kunder som får spelproblem erbjuds bra vård.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Daniela Johansson, Responsible Gaming Manager. E-post daniela.johansson@paf.com.