Menu

Tietoja PafistaTutkimusprojekti – Pelaamisongelman tunnistaminen terveydenhuollossa

Vaikka julkisuudessa on käyty vilkasta keskustelua ongelmapelaamisesta, on peliriippuvuudesta kärsivien mahdollisuuksia avunsaantiin tutkittu vain vähän. Jos ongelmia halutaan ratkaista, on ensin saatava lisää tietoa ongelmapelaamisesta ja kehitettävä toimivaa yhteistyötä terveydenhuollon osapuolten kanssa.

Meille Pafilla työ vastuullisen pelaamisen edistämiseksi on hyvin tärkeää. Siksi käynnistimme ja rahoitimme GAPRO CARE Åland (Gambling Problem Care) -tutkimusprojektin, joka keskittyi pelaamisongelmiin ja peliriippuvuuteen. Projekti käynnistyi elokuussa 2008 ja päättyi syyskuussa 2010.

Tutkimusprojektiin sisältyi sekä haastatteluja että kyselytutkimuksia ja se kattoi Suomen, Ruotsin ja Ahvenanmaan. Projektia johti Ahvenanmaan ammattikorkeakoulun osa-aikainen vieraileva professori Barbro Gustafsson.

Projektin päätavoitteena oli:

  1. tutkia terveydenhuollon ammattilaisten kykyä tunnistaa pelaamisongelmista kärsivät normaalien terveydenhuoltokäyntien yhteydessä
  2. kehittää keinoja, joiden avulla pelaamisongelmista kärsivät voivat tiedostaa ongelmansa ja oppia hallitsemaan pelaamistaan.

Tutkimuksessa todettiin muun muassa:

  • Terveydenhuollon henkilökunta ei tunnista ongelmapelaamista normaalien terveydenhuoltokäyntien yhteydessä, koska heiltä puuttuu siihen tarvittava ammattitaito.
  • Itsetunto ja itsepetos ovat keskeiset tekijät ongelmapelaamisen synnyssä.
  • Pelaamisongelmaan liittyy jaksoittaista pelihimoa, joka edistää peliriippuvuuden kehittymistä.
  • Pelaamisen vakavat kielteiset seuraukset voivat olla ratkaiseva muutostekijä.

Näiden havaintojen lisäksi GAPRO CARE Åland -projektissa kehitettiin peliongelmista kärsivien hoito-ohjelma. Tämän tutkimusprojektin tuloksia ja muita Pafin rahoittamia tutkimuksia hyödynnetään vastuullista pelaamista edistävässä työssämme, ja niiden avulla pyritään turvaamaan pelaamisongelmista kärsiville asiakkaillemme asianmukaista hoitoa.

Lisätietoja antaa Daniela Johansson, joka johtaa vastuulliseen pelaamiseen liittyvää työtä Pafilla. Sähköposti daniela.johansson@paf.com.