Meny

Information om företagetFöretagets senaste resultat

Våra senaste finansiella resultat (året som avslutades 2015)  Koncern Moderbolag
Finansiella fakta (1,000 €) 2015 2014 2015 2014
Omsättning 110 033 98 148 81 336 77 641
Rörelseresultat 19 972 16 763 23 335 17 110
Resultat före extraordinära poster 22 852 17 315 23 626 17 590
Resultat före disposition och skatt 22 852 17 315 23 626 17 590
Resultat 22 697 17 160 23 618 17 590
Rörelsemarginal 18,2% 17,1% 28,7% 22,0%
Resultat som procentandel av omsättning 20,6% 17,5% 29,0% 22,7%
Cost/Income 82 83 72 79
Avkastning på eget kapital i % 23,0% 17,1% 24,3% 17,9%
Avkastning på investerat kapital i % 22,6% 17,6% 23,9% 18,3%
Soliditet 85,6% 81,8% 83,9% 85,3%
Genomsnittligt antal anställda 345 314 264 256

Vår senaste årsredovisning finns att ladda ner här: Årsberättelse 2015