Information om företaget

Företagets senaste resultat

Våra senaste finansiella resultat (året som avslutades 2017)  Koncern Moderbolag
Finansiella fakta (1,000 €) 2016 2017 2016 2017
Omsättning 113 515 116 513 86 224 93,793
Rörelseresultat 15 788 27 607 20 837
Resultat före extraordinära poster 15 330 29 600 18 374 26 305
Resultat före disposition och skatt 15 330 29 600 18 374 26 305
Resultat 15 171 29 407 18 341 26 270
Rörelsemarginal 13,9% 23,7% 24,2% 29,9%
Resultat som procentandel av omsättning 13,4% 25,2% 21,3% 28,0%
Avkastning på eget kapital i % 15,4% 27,9% 18,5% 24.8%
Avkastning på investerat kapital i % 15,8% 28,0% 18,7% 25,7%
Soliditet 84,5% 87,4% 85,0% 86,2%
Genomsnittligt antal anställda 376 358 261 305

Ladda ner vår senaste årsredovisning.