Menu

Tietoja PafistaUusimmat taloudelliset tiedot

Tuoreimmat tilinpäätöstietomme (vuoden 2015 lopussa)  Konserni Emoyhtiö
Taloudelliset tunnusluvut (1,000 €) 2015 2014 2015 2014
Liikevaihto 110 033 98 148 81 336 77 641
Liikevoitto 19 972 16 763 23 335 17 110
Voitto ennen satunnaisia eriä 22 852 17 315 23 626 17 590
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 22 852 17 315 23 626 17 590
Tilikauden voitto 22 697 17 160 23 618 17 590
Käyttökateprosentti 18,2% 17,1% 28,7% 22,0%
Tilikauden voitto liikevaihdosta 20,6% 17,5% 29,0% 22,7%
Cost/Income 82 83 72 79
Oman pääoman tuottoaste 23,0% 17,1% 24,3% 17,9%
Investoinnin tuottoprosentti 22,6% 17,6% 23,9% 18,3%
Omavaraisuusaste 85,6% 81,8% 83,9% 85,3%
Henkilökunnan määrä keskimäärin 345 314 264 256

Uusimman vuosikertomuksemme voi ladata tästä: Vuosikertomus 2015