Ettevõtte andmed

Viimased majandustulemused

Meie kõige värskemad majandustulemused (2017. aasta kohta)  Grupp Emaettevõte
Finantstegurid (1,000 €) 2016 2017 2016 2017
Käive 113 515 116 513 86 224 93,793
Tegevuskasum 15 788 27 607 20 837 28 081
Kasum enne erakorralisi kirjeid 15 330 29 600 18 374 26 305
Kasum enne assigneeringuid ja makse 15 330 29 600 18 374 26 305
Kasum 15 171 29 407 18 341 26 270
Ärirentaablus 13,9% 23,7% 24,2% 29,9%
Kasumi osakaal käibest 13,4% 25,2% 21,3% 28,0%
Omakapitali tootlus (%) 15,4% 27,9% 18,5% 24.8%
Investeeritud kapitali tootlikkus (%) 15,8% 28,0% 18,7% 25,7%
Omakapitali osatähtsus 84,5% 87,4% 85,0% 86,2%
Töötajate arv keskmiselt 376 358 261 305

Meie viimase majandusaasta aruande rapoti saad omale alla laadida siit:Financial report 2017