Menüü

Ettevõtte andmedViimased majandustulemused

Meie kõige värskemad majandustulemused (2015. aasta kohta)  Grupp Emaettevõte
Finantstegurid (1,000 €) 2015 2014 2015 2014
Käive 110 033 98 148 81 336 77 641
Tegevuskasum 19 972 16 763 23 335 17 110
Kasum enne erakorralisi kirjeid 22 852 17 315 23 626 17 590
Kasum enne assigneeringuid ja makse 22 852 17 315 23 626 17 590
Kasum 22 697 17 160 23 618 17 590
Ärirentaablus 18,2% 17,1% 28,7% 22,0%
Kasumi osakaal käibest 20,6% 17,5% 29,0% 22,7%
Cost/Income 82 83 72 79
Omakapitali tootlus (%) 23,0% 17,1% 24,3% 17,9%
Investeeritud kapitali tootlikkus (%) 22,6% 17,6% 23,9% 18,3%
Omakapitali osatähtsus 85,6% 81,8% 83,9% 85,3%
Töötajate arv keskmiselt 345 314 264 256

Meie viimase majandusaasta aruande rapoti saad omale alla laadida siit: Financial report 2015